13/11/2013 08:41 (GMT+7)
Số lượt xem: 1670
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

HỎI: Trong kinh Địa Tạng có nói về chuyện mẹ của Bồ-tát vì mê theo tà đạo nên bị đọa vào địa ngục. Kinh văn mô tả rất chi tiết về những hình phạt tại địa ngục. Xin hỏi địa ngục có hay không và tồn tại như thế nào? (HOÀNG ANH, hoanganh3107@gmail.com)


ĐÁP:

Bạn Hoàng Anh thân mến!

Kinh Địa Tạng đã “mô tả rất chi tiết về những hình phạt tại địa ngục” thì chắc chắn là có địa ngục. Mặt khác, kinh điển cũng nói rõ địa ngục là một trong sáu cảnh giới của lục đạo (trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục). Chúng ta là người phàm nên chỉ có thể thấy biết cảnh giới của loài người và súc sanh mà thôi. Các bậc Thánh với năng lực của thần thông mới thấy biết tỏ tường về những cảnh giới của lục đạo.

Tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà chiêu cảm cảnh giới tương ứng. Nếu không do nghiệp thì phải nhờ oai lực của các bậc Đại Bồ-tát mới có thể vào địa ngục. Kinh Phật có dạy, những chúng sanh nào tạo nghiệp cực ác thì khi lâm chung ngay lập tức chiêu cảm quả báo thống khổ trong địa ngục.

Một số người hoài nghi hoặc không tin có địa ngục hay cõi trời vì một lẽ đơn giản là không thấy. Chúng ta cần thận trọng vì giác quan của loài người rất giới hạn nên không thấy không có nghĩa là không có. Là Phật tử, chúng ta tin chắc vào lời Phật dạy, biết sợ hãi quả khổ trong địa ngục mà luôn xa lìa những việc ác.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

http://giacngo.vn/tuvansongdao/tuvan/2013/11/12/1E4249/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: