23/09/2013 09:42 (GMT+7)
Số lượt xem: 1273
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Video: Người dịch Kinh Phật

Truyền hình An Viên, chuyên mục Chuyện giản dị, phim tư liệu Người dịch kinh Phật, giới thiệu công trình dịch kinh Đại Bát Niết Bàn và dịch giả Nguyễn Minh Tiến.Tiêu điểm:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: