03/04/2014 15:48 (GMT+7)
Số lượt xem: 2367
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

HT Thích Trí Tịnh - Những hình ảnh thân thương


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: