15/09/2013 15:59 (GMT+7)
Số lượt xem: 1001
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Video: Đức Phật với thời thuyết pháp đầu tiên & sau cùng

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: