Trường ca A Di Đà


Nhạc sĩ Võ Tá Hân
26/02/2011 08:42 (GMT+7)
Số lượt xem: 3273
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trường ca A Di Đà
Kính cảm ơn Đạo hữu Trương Kim Anh  đã gởi tặng

download KinhADiDa.pps(162,50KB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: