17/05/2016 19:50 (GMT+7)
Số lượt xem: 1053
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tổ quốc làm trọng, ai cũng thấy như thế. Nhưng khái niệm tổ quốc thì mông lung,xa vời vợi, còn con chúng ta là máu thịt của chúng ta, bên cạnh ta.  Do vậy  mà tình của chúng ta dành cho con, cháu nhiều hơn, cụ thể hơn tổ quốc. Tất cả cho con, vì con. Đôi khi vì tương lai con cháu, ta làm những chuyện có phương hại đến tổ quốc nữa, nhưng chúng ta vẫn đành làm ngơ. Đến một ngày nào đó tổ quốc lâm nguy, chợt nhận ra thì đã muộn. Muốn giang sơn xã tắc này mãi mãi vững bền, thì tình yêu tổ quốc phải lớn hơn tình dành cho con cháu. TGT


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: