17/05/2016 11:00 (GMT+7)
Số lượt xem: 1188
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sống trong thế giới quá nhiều thông tin, tràn ngập thông tin, do vậy thông tin bị nhiễu là đương nhiên. Khi ta nghe thông tin về ai đó, về một điều nào đó đừng vội tin ngay, mà phải kiểm chứng bằng cách tiếp xúc với đối tượng, với sự kiện, với hiện tượng và trên hết là bằng tai nghe mắt thấy của chính ta và hoàn toàn không có định kiến, thành kiến mà ta tiếp nhận từ trước. Được như thế thì ta sẽ nhận diện được bản lai diện mục (mặt mũi thật) của chủ thể mà ta muốn tìm hiểu, chân lý tương đối sẽ hiển lộ. TGT


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: