SUY NGẪM.


Thích Giác Tâm.
17/03/2017 16:35 (GMT+7)
Số lượt xem: 285
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

ngtrai-17548.jpg


SUY NGẪM.


Trong gia đình: Đứa con này thường gần gũi cha mẹ, chút quà khi nhớ. Đứa con kia thì thờ ơ, khô khan. Khi có chuyện anh em xích mích, đứa con gần gũi thường được cha mẹ binh vực, bảo hộ. Đứa khô khan thường bị trách mắng, la rầy. Mặc dù lỗi không ở đứa khô khan.

Chuyện gia đình như thế, chuyện xã hội, chuyện tôn giáo cũng không khác bao nhiêu. Oan khuất từ đó mà ra. Vụ án Lệ Chi Viên năm 1442, vụ án ở Hương Cảng, Tống văn Sơ năm 1931 và các vụ án oan khuất của các cựu thần vì dân vì nước vẫn còn nằm trong lịch sử.

Bảo vệ Công lý, Công bằng, Chính nghĩa thấy vậy chứ không phải dễ. Cầu mong sao những oan khuất không còn tồn tại trong cõi đời.

-------------------
Gia Lai, ngày 17 tháng 3 năm 2017.
TGT.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: