13/06/2016 18:15 (GMT+7)
Số lượt xem: 328
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

I. Gặp Nhau Về Lý Tự Nhiên: Không - Thời Gian
Khái niệm về lý tự nhiên: Không - Thời Gian trong khoa học Vật Lý hiện đại đã có mặt hơn 100 năm nay, với kiến thức phổ cập thì chỉ những sinh viên đại học Vật Lý mới hiểu rõ nó.

khoa hoc 2


Đó là sự thật về không gian hoà quyện vào thời gian nên gọi là Không - Thời Gian nên tuỳ theo tọa độ vị trí mà có thời gian chênh lệch dài, ngắn khác nhau. Ví dụ thời gian trên mặt trăng chênh lệch khác thời gian của trái đất. Thời gian trên sao Hoả, sao Thổ...lại càng chênh lệch và khác với thời gian ở Trái Đất.


Các hành tinh hay các thái dương hệ cách xa nhau thì độ chênh lệch thời gian lại càng khác nhau rất nhiều. Ví dụ trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói rằng thời gian 1 ngày trên cõi Trời Đao Lợi tương đương gấp 3 tháng thời gian ở Trái Đất. Đó là cùng trong một cõi Ta Bà mà Không - Thời Gian đã chênh lệch lớn như vậy. Còn nếu so với cõi Tây Phương Cực Lạc có Phật A Di Đà với cõi Ta Bà chúng ta đang sống thì độ chênh lệch lớn vô cùng.


Cách đây 26 thế kỷ trước, với trí tuệ Đức Phật Thích Ca cũng đã thấy rõ như vậy, đến thế giới hiện đại hôm nay khoa học cũng đã thấy bằng mắt thường và qua thực nghiệm. Vào thời Đức Phật, kiến thức con người còn hạn hẹp chỉ ai tu thiền quán đúng phương pháp và thật sâu như Đức Phật thì mới liễu ngộ mới tin. Còn phần lớn cũng tin vậy chứ không thấy rõ nên không ích người xem đó là thần thông, biến hoá... Nhưng quả thật đó là tính tự nhiên Không - Thời Gian, tính thực tại luôn tồn tại giữa các cõi mà Đức Phật thấy vậy nên cũng nói sự thật lại như vậy.

Phat Giao va Khoa hoc

Ngày nay, một số ngoại đạo hoặc thậm chí những người học Phật mà chưa thâm uyên hoặc chưa tu tập chứng ngộ thực tại vạn pháp lại tự đi phủ nhận và phán bậy bạ, cho rằng Kinh Đại Thừa không có thật, mê tín... phủ nhận lời dạy của Đức Phật, những người ấy quả thật tội lỗi, đáng buồn, đáng trách... Phải nhớ rằng đến các nhà bác học giỏi nhất thời hiện đại như Albert Einstein (1879 - 1955) một trong những người phát minh nhiều học thuyết vật lý trong đó có khái niệm Không - Thời Gian cũng đã công nhận điều nầy.
Khoa hoc 1

Còn tiếp: Rất những luận điểm gặp nhau giữa khoa học và Phật giáo rất hay và hữu ích, mời các bạn đón đọc.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, sớm chứng ngộ Trí Tuệ như Đức Phật Thích Ca.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: