27/07/2013 16:38 (GMT+7)
Số lượt xem: 3080
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

GNO - Nhân ngày Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (19-6ÂL), Giác Ngộ Online giới thiệu bộ ảnh về các hóa thân của Ngài, do PV Bảo Toàn thực hiện tại chùa Huê Nghiêm, Q.2, TP.Hồ Chí Minh.
Image0000001.jpg

Image00002.jpg

Image00003.jpg

Image00004.jpg

Image00005.jpg

Image00006.jpg

Image00007.jpg

Image00008.jpg

Image00009.jpg

Image00010.jpg

Image00011.jpg

Image00012.jpg

Image00013.jpg

Image00014.jpg

Image00015.jpg

Image00016.jpg

Image00017.jpg

Image00018.jpg

Image00019.jpg

Image00020.jpg

Image00021.jpg

Image00022.jpg

Image00023.jpg

Image00024.jpg

Image00025.jpg

Image00026.jpg

Image00027.jpg

Image00028.jpg

Image00029.jpg

Image00030.jpg

Image00031.jpg

Image00032.jpg

Image00033.jpg

Image00034.jpg

Image00035.jpg
Bảo Toàn

http://giacngo.vn/anh/2013/07/25/13C242/

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: