01/09/2013 19:31 (GMT+7)
Số lượt xem: 1287
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phattuvietnam.net xin được giới thiệu tới quý độc giả Video Clip chương trình " Vu Lan Xuống Phố" đầy xúc động của Hội Khuyến Học Cội Nguồn do ĐĐ. Thích Pháp Như phát động và đã được thực hiện vào sáng ngày 18 tháng 8 năm 2013 tức ngày 12 tháng 7 năm Quý Tỵ nhân mùa Vu Lan PL.2557, DL.2013


Hoi Coi nguon11.jpg
Nguon: http://www.phattuvietnam.net/thuvien/video/24945-video-clip-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-vu-lan-xu%E1%BB%91ng-ph%E1%BB%91-h%E1%BB%99i-khuy%E1%BA%BFn-h%E1%BB%8Dc-c%E1%BB%99i-ngu%E1%BB%93.html


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: