11/05/2014 08:38 (GMT+7)
Số lượt xem: 2026
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày Phật sinh hàng triệu người con Phật trên khắp hành tinh này hân hoan mừng đón.

 Phật tử chúng con ở tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh và phường Yên Thế, TP. Pleiku , Gia Lai. Bằng tất cả lòng tôn kính thiêng liêng đối với đấng Từ Phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni nhân ngày sinh của Ngài PL.2558- Dl.2014, chúng con đã thiết trí những vườn Lâm Tỳ Ni nho nhỏ tại nhà để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn.  Nguyện cho Giáo Lý Từ Bi yêu thương của Ngài tỏa rạng khắp muôn nơi, cầu cho thế giới hòa binh, chúng sinh an lạc.

IMG_0342.JPG

IMG_0348.JPG

IMG_0301.JPG

IMG_0306.JPG

IMG_0314.JPG

IMG_0311.JPG

IMG_0346.JPG

IMG_0353.JPG

IMG_0358.JPG

IMG_0327.JPG

IMG_0326.JPG

IMG_0369.JPG

IMG_0356.JPG

chuabuuminh.vn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: