Phật về


(Cúng dường Phật đản, PL.2560)
10/06/2016 14:23 (GMT+7)
Số lượt xem: 345
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mười phương Phật lại hiện về
Ở trong mưa nắng, giữa quê hương này;
Không gian tỏa một vầng mây
Mát sinh linh giữa lưng đầy cuộc chơi;

 

 Ung dung tay chỉ đất trời

Mắt nhìn sấm chớp tuyệt vời lá thu;

Mênh mông hạt nắng rừng tu

Giữa vô biên cõi vén mù sương chơi;

 

Cho em thơ vỗ tay cười

Cho nam nữ dậy hát lời vô ưu;

Cho hoa hóa thảo mỹ miều

Cho em hóa kiếp tình yêu tuyệt trần;

 

Phật về giữa cõi phù vân

Vén vô minh giữa ai cần ngắm trăng;

Khua chuông tỉnh giấc mơ màng

Lời kinh chuyển pháp còn vang vọng hoài;

 

Ba ngàn thế giới hùng oai

Liên hoa đài tạng đâu ngoài cõi tâm;

Mỗi hoa mỗi Phật thì thầm

Mỗi tâm mỗi Phật thậm thâm nghĩa huyền.

 

Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa

http://hoangphap.info/Page.aspx?ArticleID=5547&SubID=2&ID=3


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: