25/05/2015 13:59 (GMT+7)
Số lượt xem: 2305
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sáng nay mồng 08 tháng tư năm Ất Mùi (25/05/2015)  tại Chùa Bửu Minh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra lễ tắm Phật trong không khí trang nghiêm thành kính. Sau khóa lễ, mỗi người con Phật kính cẩn nâng chiếc gáo dừa, gáo lồ ô múc nước nấu từ các loại hoa tưới trên mình Phật sơ sinh, thầm đọc bài kệ tán dương hạnh đức của Đức Phật:

Hôm nay được tắm cho Như Lai

Trí tuệ quang minh công đức lớn

Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm

Được thấy trần gian hiện pháp thân.

Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt

Lại như mặt nhật phóng quang minh

Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương

Hỉ xả từ bi đều thấm nhuận.

Với ước mong Đức Phật gia hộ cho tâm của mình được sạch mọi nhiễm ô cấu uế, để tu tập tinh tấn, vượt thoát được những  phiền não bủa vây hằng ngày.


Hình ảnh buổi lễ tắm Phật:

IMG_002.JPG

IMG_001.JPG

IMG_003.JPG

IMG_004.JPG

IMG_005.JPG

IMG_006.JPG

IMG_007.JPG

IMG_008.JPG

IMG_009.JPG

IMG_0010.JPG

www.chuabuuminh.vn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: