Từ Ðêm Nhìn Sao Mai Mọc Nơi Rặng Hy Mã Lạp Sơn Ðến Những Con Ðường Thôn Dã Của Quê Hương.
11/01/2011 14:04 (GMT+7)
Trong Việt Nam Phật Giáo sử luận, tập một, khi bàn về sự liên hệ giữa thiền và thi ca, giáo sư Nguyễn Lang viết: "Thi ca không có hình ảnh thì không còn thi ca nữa, cũng như đi vào lý luận siêu hình thì thiền không còn có thể là thiền nữa" 
Vài điều suy nghĩ về lộ trình tu đạo và thành đạo của đức Thế Tôn
10/01/2011 21:32 (GMT+7)
Xưa nay, thường có hai khuynh hướng hiểu biết về lịch sử đức Thế Tôn nói chung và tiến trình thành đạo của Ngài nói riêng. Khuynh hướng thứ nhất thường cho rằng đức Thế Tôn là một đấng Siêu việt.

KỶ NIỆM VÍA PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO (8-12 ÂL) Thành đạo theo tinh thần Thiền tông
09/01/2011 17:45 (GMT+7)
Đức Phật thành đạo nơi cội Tất bát la cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng câu chuyện tìm đạo của Ngài vẫn luôn là bài học lớn cho hàng đệ tử Phật chúng ta.
Lộ trình thành đạo của Bồ-tát Siddharta
07/01/2011 21:27 (GMT+7)
Đêm Bồ-tát Siddhartha vượt thành xuất gia, cả hoàng thành Kapilavatthu chìm trong im ắng và hoang lạnh. Không khí chia ly buồn thương man mác như bao trùm khắp các ngã đường của kinh thành mỗi nơi Ngài đi qua.

Đêm thành đạo
31/12/2010 11:59 (GMT+7)
Chúng ta không ngồi cội Bồ-đề, không bị ác ma làm hại, không đầu trần chân đất, đi từ đầu làng đến cuối xóm để ngữa bình bát nhận sự bố thí như Ngài,
Tích cực mừng lễ Phật thành đạo
19/08/2010 09:35 (GMT+7)
Các chùa hay Giáo hội lại rất ít nhắc nhở hay ít tổ chức một ngày lễ để tưởng niệm Phật Thành Đạo. Chính cái ngày quan trong nhất, là linh hồn, là cốt lõi, là căn nguyên của Phật Giáo lại bị xem nhẹ và quên lãng.


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 [2] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: