Chùa Bửu Minh

Lễ Phật đản PL.2556 tại chùa Bửu Minh, thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh- tỉnh Gia Lai.
BBT chuabuuminh.vn kính chia sẻ một số hình ảnh nhân ngày Đại lễ.

IMG_0334.JPG
Toàn cảnh chùa Bửu Minh
IMG_0341.JPG

IMG_0023.JPG

IMG_0027.JPG

IMG_0035.JPG

IMG_0039.JPG

IMG_0043.JPG

IMG_0048.JPG

IMG_0052.JPG

IMG_0050.JPG

IMG_0051.JPG

IMG_0056.JPG

IMG_0289.JPG

IMG_0291.JPG

IMG_0302.JPG

IMG_0304.JPG

IMG_0241.JPG

IMG_0262.JPG

IMG_0265.JPG

IMG_0267.JPG

IMG_0280.JPG

IMG_0276.JPG

IMG_0308.JPG

IMG_0309.JPG

IMG_0326.JPG

IMG_0323.JPG

IMG_0317.JPG
Các bạn có, còn con chưa có thức ăn !
IMG_0330.JPG

chuabuuminh.vn


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage