Chùa Bửu Minh

Kinh Pháp Cú – HT.Thích Minh Châu dịch Thực hiện PPS và hình ảnh: Liên Như Nhạc: Diệu Như Tăng Tố & Diệu Như Tăng Dũng Phụ đề: Thơ Tuệ Lạc  Ca Sĩ Hà Thanh

download HaThanh-NiemHan_HoanCuaNguoiPhatTu-KinhPhapCuThichMinhChaudich-LienNhu_(1).pps(5,41MB)


 


©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage