Chùa Bửu Minh

Tất cả chỉ vì sự trường tồn của Đạo Pháp và Dân Tộc, giống như di chúc của HT Thích Quảng Đức để lại trước khi tự thiêu chống chế độ đàn áp tôn giáo của Ngô triều.


 Ngày nay Phật Giáo trên toàn thế giới đang phải đối đầu với nguy cơ "cải đạo" của Ca-tô Giáo La Mã và Ca-tô Giáo Ly Khai. Trước nguy cơ đó, không còn con đường nào khác hơn là chúng ta (mọi giáo hội) phải ngồi chung lại với nhau, bỏ qua các dị biệt. Nếu không thì 'hồi cũng không kịp" và đắc tội với Phật tổ, lịch đại tổ sư và cả với dân tộc này.
Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc và Phật sự viên thành,

Đào Văn Bình


©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage