Chùa Bửu Minh

Không đề cho web


www.thunguyetvn.com

Nhà thơ làm quép-mat-tơ .
Đương nhiên nhiều “lỗi bất ngờ” xảy ra!!!
Kính mong các bạn gần xa

Thấy sai thì bảo, chớ la đừng phiền

Sự đời nó trật triền miên

Huống là cái quép sai miền văn chương!


“Đã thương thì cứ liều thương

Xin đừng tẩn mẩn đo lường, săm soi” (*)

Lời “van xin” nói ra rồi

Mong bạn thông cảm để tôi còn mần…


Khó gì thò với rút chân

Tính tình vốn nhát lại thân đàn bà

Vui thì nghễu nghến hát ca

Buồn thì ta tót về nhà chăm con.Quép sai dù mất hay còn

Thì ta cũng chẳng dở, ngon... với đời

Thấy vui là nhoẻn miệng cười

Thấy buồn là khóc, nghỉ chơi là về!


Ta luôn CÓ một miền quê

Mở vòng tay đợi ta về với KHÔNG.

-----------------------------

(*) trong bài thơ So đũa hoa - tập thơ Cõi lạ.

 

 ©2010 -2021  Chùa Bửu Minh | Homepage