Chùa Bửu Minh


Nghi Thức Tịnh Độ .

Thích Giác Tâm Biên Soạn .

Chùa Bửu Minh – Gia Lai năm 2000

phat a di da 2.jpgVì bị phiền não che lấp chân tâm, chúng ta không thể thấy rõ Phật Tánh được. Đức Phật Thích Ca chỉ dạy ta cách xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà để làm hiển lộ Phật Tánh nơi mỗi người. Nếu có niềm tin sâu sắc và nguyện ước thiết tha, chân thật niệm Phật không gián đoạn, thì vạn người tu pháp môn niệm Phật, vạn người vãng sanh không sót một (dẫu trước kia đã từng tạo ác nghiệp).

Thân Loan  Đại Sư
(1173 - 1262)
Tổ khai sáng Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản


©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage