Chùa Bửu Minh8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm

Trong cuộc sống sẽ có nhiều tình huống bất ngờ và nguy hiểm xảy ra mà bạn không thể lường trước. Hãy học cách bảo vệ bản thân cũng như người thân bằng 8 kỹ năng sơ cứu dưới đây.

8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm - Ảnh 1.
8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm - Ảnh 2.
8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm - Ảnh 3.
8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm - Ảnh 4.
8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm - Ảnh 5.
8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm - Ảnh 6.
8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm - Ảnh 7.
8 lời khuyên có thể cứu mạng sống của bạn và người thân trong tình huống nguy hiểm - Ảnh 8.

* Theo Brightside

http://soha.vn/8-loi-khuyen-co-the-cuu-mang-song-cua-ban-va-nguoi-than-trong-tinh-huong-nguy-hiem-20180628110005295.htm


©2010 -2018  Chùa Bửu Minh | Homepage