Chùa Bửu Minh

Thư mời tham dự Đại lễ Phật đản PL. 2562- DL.2018
tại Chùa Bửu Minh, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh-Tỉnh Gia Lai

01.jpg

02(1).jpg

03.jpg


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage