Kết quả 1 - 10 của 5705 các kết quả có nội dung Trí Tuệ: Sinh Mệnh Của Đạo Phật. (2,6342 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự khác biệt giữa nghiệp và số mệnh?
Sự khác biệt giữa nghiệp và số mệnh? 29/07/2012 08:47 (GMT+7) Số lượt xem: 52785Kích cỡ chữ: HỎI: Quan điểm về Nghiệp của Phật giáo có sự khác biệt như thế nào so với quan điểm Số mệnh của Nho giáo ? ĐÁP: Đời sống của con người vốn rất đa dạng, muôn màu và vô cùng sai ... của riêng mình. Phật giáo giải thích căn nguyên của sự dị biệt đó bằng thuyết Nghiệp hoàn toàn khác biệt với quan niệm Số mệnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E4240_su_khac_biet_giua_nghiep_va_so_menh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Chân Thật Minh (Đức Hiệu của Phật)Nguyện cùng các chúng sinhSinh về nước An Lạc _Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà PhậtHào quang ... của Phật)Nguyện cùng các chúng sinhSinh về nước An Lạc _Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà PhậtMây sáng (quang vân) không ngại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5FD01B_bai_ke_ca_ngoi_duc_phat_a_di_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo
Vài suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo 26/02/2012 10:12 (GMT+7) Số lượt xem: 57470Kích cỡ chữ: GN - Số mệnh của con người hay con người có số mệnh hay không; đó là vấn đề được đề cập và tranh luận khá nhiều trong triết học cũng như trong lãnh vực tôn giáo từ nghìn xưa cho đến ... vì vậy, đạo Phật thường khuyên chúng ta tu để chuyển nghiệp, tức thay đổi số mệnh. Thật vậy, nếu hiểu số mệnh là cái tốt hoặc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77524A_vai_suy_nghi_ve_so_menh_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Triển lãm xá-lợi của Đức Phật tại Hồng Kông
biết về văn hóa Trung Quốc. "Phật giáo, với tư cách là một bộ phận quan trọng của văn hóa Trung Quốc, mang một sứ mệnh quảng bá văn hóa ... Triển lãm xá-lợi của Đức Phật tại Hồng Kông 20/03/2012 14:44 (GMT+7) Số lượt xem: 57500Kích cỡ chữ: Một báu vật Phật giáo từ Trung Quốc đại lục sẽ được trưng bày tại Hồng Kông vào tháng tới. Đây là lần đầu tiên Pháp bảo vô giá này được mang ra trưng bày ở nước ngoài. Xá lợi xương sọ của
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/77D003_trien_lam_xa_loi_cua_duc_phat_tai_hong_kong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sứ mệnh Phật đản
Sứ mệnh Phật đản 23/05/2013 20:15 (GMT+7) Số lượt xem: 43703Kích cỡ chữ: Hàng đệ tử Phật chúng ta khắp nơi nơi, tùy theo cơ duyên và điều kiện của mình, cùng nhau đốt nén tâm hương, dâng lên cúng dường ngày Đản sinh của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Đức ... mắc giữa đôi bờ có không, sinh diệt. Nên, sứ mệnh của đức Phật ra đời là để dẫn đường cho mọi người đi đến phương trời rộng lớn
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/726250_su_menh_phat_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo Và Vận Mệnh - Đại Sư Tinh Vân
giáo thì cho rằng chúng sinh bình đẳng, mọi người đều có Phật tính, bần phú quý tiện thật sự là ở chỗ hữu- vô của đạo đức; chúng ... giới thủ pháp có thể ngăn chặn ác duyên, tự nhiên sẽ có tiền đồ sáng lạn, nhân sinh mỹ mãn. Phật giáo đối với vận mệnh của một
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72400B_phat_giao_va_van_menh__dai_su_tinh_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo & vận mệnh
giáo thì cho rằng chúng sinh bình đẳng, mọi người đều có Phật tính, bần phú quý tiện thật sự là ở chỗ hữu- vô của đạo đức ... sinh mệnh không chỉ một đời, người có khả năng lấy Phật pháp kết duyên, thì đời đời kiếp kiếp đều có thể đi theo các bậc thiện trí
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BD042_phat_giao__van_menh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quan niệm của Phật giáo về số mệnh
số mệnh như thế nào, và đặc biệt là đạo Phật, một trong những tôn giáo lớn của thế giới và là tôn giáo lớn nhất, có số tín đồ đông ... Phật. Vấn đề này sẽ được bàn kỹ trong phần "Đạo Phật thay thuyết số mệnh bằng thuyết nghiệp". Còn yếu tố ‘thời’ của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52C401_quan_niem_cua_phat_giao_ve_so_menh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Liên minh Phật giáo thế giới sẽ ra mắt vào tháng 11-2011
New Delhi. Đoàn đại biểu của GHPGVN khoảng 20 vị là lãnh đạo Phật giáo toàn quốc, gồm có Hòa thượng Pháp chủ, HT. Thích Trí Quảng ... Liên minh Phật giáo thế giới sẽ ra mắt vào tháng 11-2011 Thích Lệ Đạo thực hiện 19/09/2011 08:09 (GMT+7) Số lượt xem: 210968Kích cỡ chữ: Đạo Phật Ngày Nay: TT. Thích Nhật Từ là một trong các thành viên dự thảo Hiến chương của Liên minh Phật giáo thế giới (International Buddhist
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/53D640_lien_minh_phat_giao_the_gioi_se_ra_mat_vao_thang_11_2011.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo Phật và vấn đề nạo phá thai
Đạo Phật và vấn đề nạo phá thai Thích Minh Trí dịch 09/03/2012 16:46 (GMT+7) Số lượt xem: 73961Kích cỡ chữ: Nạo phá thai là phạm vào giới thứ nhất của đạo Phật - cấm sát sinh, và sự nạo phá thai này tương đương với việc giết một chúng sinh. Quan ... chúng sinh bắt đầu tại tưởng (conception). Đạo Phật tin vào sự tái sinh và dạy rằng, sinh mệnh của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/53C043_dao_phat_va_van_de_nao_pha_thai.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: