Kết quả 41 - 50 của 5657 các kết quả có nội dung Thuyền hoa Phật đản: Hướng làm nào tốt. (2,5921 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT GIẢNG GIẢI
lâu, biển đột nhiên nổi sóng to, gió lớn, khiến cho chiếc thuyền ngài ngồi dù làm bất cứ cách nào cũng không tiến lên được. Trong tình ... ta làm được điều đó bởi vì đạo Phật là đạo chuyển nghiệp. Nghiệp ác chẳng khác nào những tảng đá đè nặng lên ta, bây giờ dùng tất cả nghị
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/7BC048_pham_pho_monquan_the_am_bo_tatgiang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa thiền của hoa sen
vẹn tươi tốt , đó là Diệu Thể hay Tri Kiến Phật ( lò lửa là sắc thân , cành hoa là Diệu Thể , Phật Tánh hay Chân Tâm ) . Trí ... đài hoa , nhụy và hạt . Hoa đẹp, hương thơm , mọi người đều ưa chuộng . Theo Phật giáo , sen trắng là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/577658_y_nghia_thien_cua_hoa_sen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tình huynh đệ
đến, ta sẽ làm tốt với họ, để thêm bạn bớt thù, kinh Pháp hoa gọi đó là thệ nguyện an lạc. Như vậy, ta nên trân trọng bạn sống chết ... làm sao ta tu có kết quả tốt thì đem thành quả này nói với họ, họ sẽ nghe. Phật cũng có oan gia là Đề Bà Đạt Đa luôn chống phá Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD401_tinh_huynh_de.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÒA THƯỢNG TÔM - THỊ HIỆN NGHỊCH HẠNH
Phật sống, luôn vâng lời ngài bỏ ác làm lành, quy hướng Tam bảo. Trong cảnh giới phàm thánh đồng cư mà chúng ta là người trần mắt ... Tăng dị truyện kể rằng: “Hòa thượng Tôm tên thật là Trí Nghiễm ở chùa Tĩnh Am, Hoa Ðình (Trung Quốc). Một hôm, vào ngày rằm tháng Bảy, dân làng tổ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/truyen-tich-giai-thoai/7F5200_hoa_thuong_tom__thi_hien_nghich_hanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải mã bài thơ “PHONG KIỀU DẠ BẠC” của Trương Kế
dịch:“ Giang Phong tên chợ, Sầu miên tên núi, Ngư hoả là ánh lửa trên thuyền chài, Cô Tô thành tức thành Tô Châu, Hàn Sơn tự có Phật tên Hàn San ... thể nêu ra sau đây:- Tại sao chợ Giang Phong chỉ có đèn chài không thôi, không lẽ chợ chẳng có đèn đóm gì hay sao?- Có lẽ nào các thuyền chài lại
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/53D603_giai_ma_bai_tho_phong_kieu_da_bac_cua_truong_ke.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua Suối Mây Hồng (Thơ ) Thi Hóa Tư Tưởng VAJRACCHEDIKA PRAJNÀ PARAMITA SÙTRA
cỏ hoa mây trắng chép đôi dòng kinh thơ suối nào vi diệu tụng trang nghiêm cõi Phật thừa I Mây hào quang về hội hoa ... nghiêm cõi phật mật nguyện hoa vàng tươi ! làm trang nghiêm cõi Phật tức trang nghiêm cõi người ngã, pháp bóng mây nổi vào
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AD04A_qua_suoi_may_hongtho_thi_hoa_tu_tuongvajracchedika_prajna_paramita_sutra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hà Nội: Xe đạp, xe hoa hân hoan thành kính rước Phật qua phố qua phường…về làng quê
cộ, cờ quạt, trang trí lại xe hoa… Đúng 17h00, sau khi làm lễ niêm hương bạch Phật cùng Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm và ... ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Phật để mọi người xóa tan vô minh si ám, hướng thiện bỏ ác, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. 6h00 sáng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5401_ha_noi_xe_dap_xe_hoa_han_hoan_thanh_kinh_ruoc_phat_qua_pho_qua_phuongve_lang_que.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GẶP GỠ TUỔI TRẺ
là tên chùa do Ngài đặt đầu tiên."Ấn Tông" nghĩa là thế nào? "Ấn Tông" theo nhà Phật gọi là "dĩ tâm ấn vi tông", tức là lấy sự truyền tâm làm ... chùa như vậy để các bạn thấy sự ảnh hưởng Phật giáo tại Huế và tại miền Nam này như thế nào để có sự tham gia tốt lành của quần chúng như
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/76E259_gap_go_tuoi_tre.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thờ Phật tại nhà cần phải biết những điều kiêng kị?
thờ Phật trước hết phải nhờ người làm lễ khai quang các tượng Phật, Bồ Tát, lại phải chọn ngày tốt, hướng tốt. Đó ... khai quang là để tỏ ý thận trọng, chọn ngày chọn hướng là để tỏ ý cầu mong tốt lành. Nhưng theo quan điểm Phật giáo thì chư Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/766650_tho_phat_tai_nha_can_phai_biet_nhung_dieu_kieng_ki.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghiệp dẫn đi trong luân hồi lục đạo (HT.Thích Thanh Từ)
cứ lo niệm Phật đi, sao má cứ rầy rà hoài khiến xao lãng làm sao Phật chứng cho má? Bà nói: - Khi nào tao niệm Phật thì Phật thông cảm cho tao, còn khi nào tao rầy tụi bây thì tụi bây biết cho tao. Bà chia làm hai phần, phần niệm Phật thì tu với Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/52C44A_nghiep_dan_di_trong_luan_hoi_luc_dao_htthich_thanh_tu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: