Kết quả 51 - 60 của 5433 các kết quả có nội dung Thử tìm hiểu nhân quả qua ca dao tục ngữ. (3,3022 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh Phật Quan Âm Trong Thi Ca Việt Nam
dao Việt Nam có câu: "Cha già là Phật Thích Ca Mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm Nhớ ngày xá tội vọng nhân Lên chùa lễ Phật, đền ... chùa chiền Việt Nam, được truyền tụng trong dân gian và thể hiện qua thi ca, lại là một Phật Bà. Về điểm này, Nguyễn Lang viết: Bồ Tát Quan
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/76464A_hinh_anh_phat_quan_am_trong_thi_ca_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Hiền như Bụt”
từ đầu thế kỷ thứ nhất của Tây lịch, người Việt Nam đã gọi Buddha là Bụt. Trong kho tàng ca dao tục ngữ hay truyện cổ tích cũng đã ... nóng nảy và gian tham. Trừ những người không chịu tìm hiểu học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn, họ chỉ biết đến chùa lễ lạy để cầu xin mua may
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56E452_hien_nhu_but.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Để trở thành một Phật tử
với năm giới không? ĐÁP: - Rất liên quan với nhau. Nhưng trước hết hãy tìm hiểu nhân quả là gì đã. Nhân ... . Không quy y Pháp, không tìm hiểu Chánh pháp, để phân biệt chánh tà, thì tham lẩn dễ dấy, mà tham lẩn là nguyên nhân của ngạ quỷ. Không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7AD043_de_tro_thanh_mot_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KumāraJīva - Cưu Ma La Thập
trì tụng và hiểu kinh Phật không phải trực tiếp mà qua ngôn ngữ Hán văn. Một ngôn ngữ bị ảnh hưởng trực tiếp từ các bản dịch của La ... ngôn ngữ của bậc toàn trí và ngôn ngữ của phàm nhân, ngôn ngữ nghĩa tuyệt đối và ngôn ngữ thông tục, giữa ngôn ngữ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD603_kumrajva__cuu_ma_la_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Văn Võ Bình Định
Định Hoàng Chương - Nguyễn Có nhà xuầt bản Sân Khấu(4) Tục Ngữ Ca dao dân ca Việt Nam Vũ ngọc Phan nhà bản khoa học Hà ... nhanh trí, có tài ứng đối, thuộc nhiều ca dao, câu đố... Hiệu khó mà vượt qua nổi. Hiệu thưa... Cây súng có trái không hoa. Tơ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/76C602_van_vo_binh_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân một câu văn của Hòa thượng Tinh Vân
nên hiểu thế giới Cực lạc trong kinh A Di Đà qua hình tượng “vàng bạc, châu báu lát trên mặt đất, cung điện lầu các đều làm từ thất bảo, vô cùng ... đó vượt qua tri kiến của phàm phu chúng ta, khó lòng diễn đạt bằng ngôn ngữ, nên cần phải dùng hình ảnh để minh họa, chứ làm gì có trân bảo châu
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/huynh-ngoc-chien/7A4608_nhan_mot_cau_van_cua_hoa_thuong_tinh_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ trí tuệ Trần Nhân Tông đến trí tuệ Việt Nam 2012
Từ trí tuệ Trần Nhân Tông đến trí tuệ Việt Nam 2012 30/09/2012 16:04 (GMT+7) Số lượt xem: 46660Kích cỡ chữ: Trong một buổi trò chuyện, một giáo sư triết học nhắc đến cuộc đối thoại của nhà văn Nguyên Ngọc với nhà báo Nam Dao. Ông Nam Dao có câu hỏi rất hay, đại ý là các văn nhân nước ta ... Giải thưởng Trần Nhân Tông về Hoà giảiNhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: LĐÔng Nguyên Ngọc trả lời rất rốt ráo câu hỏi này: “Muốn hiểu vì sao có tình trạng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7FC201_tu_tri_tue_tran_nhan_tong_den_tri_tue_viet_nam_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguyễn Du và Phân kinh thạch đài
của nhà Phật là do tự mình định ra, chứ không phải tự ở sức ngoài sai khiến. Thành thử cái thuyết nhân quả vẫn để cho mình có ... nhân quả, phải là người nắm bắt được thật tướng của các pháp qua kiến thức nhờ vào định thức Duyên khởi mới có thể phù hợp với
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/72C04A_nguyen_du_va_phan_kinh_thach_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tư duy phương Đông nhìn dưới ánh sáng học thuyết Einstein
thượng, qua đó ông muốn minh định: kiến giải của riêng mình về Đạo mới đích thực vượt khỏi giới hạn bề ngoài của từ ngữ. Vậy hiểu ... nhân nghĩa”, “thỏa tiêu dao”... Theo F. Julien, ngay trong thiên “Tề vật luận”, khi Trang nói đến “cái một” như kết quả quy đồng giữa
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/734249_tu_duy_phuong_dong_nhin_duoi_anh_sang_hoc_thuyet_einstein.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ VẤN ÐỀ XEM TỬ VI BÓI TOÁN
cần suy xét, không chịu tìm hiểu hư thực thế nào, thế là bà tức giận, ghen bóng ghen gió với người tình không có thực của chồng. Thế là hai ... song chỉ vì một lời của thầy mà hai gia đình kiên quyết không cho lấy bởi “có lấy được thì cũng sớm tan vỡ thôi” Cho nên ca dao Việt Nam có câu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/764248_quan_diem_cua_phat_giao_ve_van_e_xem_tu_vi_boi_toan.aspx

Các trang kết quả: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: