Kết quả 11 - 20 của 5433 các kết quả có nội dung Thử tìm hiểu nhân quả qua ca dao tục ngữ. (2,4481 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật học & Nhân học
], nhưng khi qua cõi Thân trung ấm (bardo) chịu nghiệp quả từ việc kiếm số tiền cho con đó, mong con trích ra một phần trăm thôi để làm thiện ... cao xưa nay cũng nhờ một chữ Hiếu to đùng treo nơi trịnh trọng mỗi gia thất. Tinh thần hiếu để ấy nếu soi vào Đạo Phật e khiêm tốn hơn nhiều. Ca dao
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/76E419_phat_hoc__nhan_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đáp Số Cuộc Đời
mãn dục vọng của mình". Ông nói tới luật nhân quả: "Mọi người đều biết chân lý: thiện tâm sẽ mang đến kết quả tốt. Ngạn ngữ Trung ... kỷ". Đấy là những thử thách liên quan đến thân thế của cá nhân. Còn có những thử thách mang tính cộng đồng. Ở Việt Nam, sau chiến
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/52D009_dap_so_cuoc_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế nào là tiếng Việt trong sáng?
hay ngôn ngữ nào đi nữa thì nó cũng phải trong sáng, thông dụng và dễ hiểu. Theo dòng lịch sử, dân tộc ta đã tiếp nhận nhiều nền văn hóa bên ngoài du nhập vào. Trải qua 1000 năm Bắc Thuộc, tổ tiên chúng ta đã không để mất gốc - mà Việt hóa tinh hoa của học thuật, ngôn ngữ Trung
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/dao-van-binh/72E450_the_nao_la_tieng_viet_trong_sang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vay Trả Trả Vay (Tâm Lý Học Siêu Hình Của Phật Giáo)
thu nhỏ của con người và toàn thể vũ trụ. Ở đây thông qua phần giải thích chi tiết năm uẩn và tiếp tục tìm hiểu đến ‘năng-hoạt-vị ... cách nom na về qui luật Hetuphalam (Nhân Quả, Causes and Effects). Xét mệnh đề đầu “Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53540A_vay_tra_tra_vay_tam_ly_hoc_sieu_hinh_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng mây bay thoáng qua TRÊN ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT
hoàn diệt siêu trần thế: Đạo là Nhân; Diệt là Quả. Giữa cuộc đời thường, một sự thật hiển nhiên mà ai cũng từng nếm trải là cảm thọ khổ đau qua ... . Vì vậy, điều Thầy dạy… phải “sống theo luật nhân quả” đã trở thành một hình thức ngôn ngữ sơ cơ và khả hữu như “nắm lá trong lòng bàn
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/5BC241_bong_may_bay_thoang_qua_tren_duong_ve_xu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng mây bay thoáng qua TRÊN ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT
. Nó hiện hữu, chi phối và vận hành thiên nhiên mới tạo được thế giới vật lý qua hình tượng “Big Bang”. Nhân quả là nguyên lý thường ... thế: Đạo là Nhân; Diệt là Quả. Giữa cuộc đời thường, một sự thật hiển nhiên mà ai cũng từng nếm trải là cảm thọ khổ đau qua từng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7BC243_bong_may_bay_thoang_quatren_duong_ve_xu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn gốc câu ca dao: “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”
Cảnh, Chủ biên tạp chí "Thần Kinh" tỏ ý đồng tình và cụ đã có công trình tuyển chọn, dịch thuật một số ca dao, tục ngữ của xứ Huế ... Nguồn gốc câu ca dao: “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương” Lê Quang Thái 25/09/2011 10:37 (GMT+7) Số lượt xem: 154045Kích cỡ chữ: Tiêu dao miền sơn thủy hữu tình là cái thú của giới tao nhân mặc khách ở chốn kinh kỳ. Dường như, các thi nhân đầu triều
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/57D400_nguon_goc_cau_ca_dao_gio_dua_canh_truc_la_da_tieng_chuong_thien_mu_canh_ga_tho_xuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo
tổi kỳ thân chung, bất khởi thử tòa”.) Và, Ngài tiếp tục tịnh tọa đến 49 ngày sau, vào đầu đêm mùng 7 tháng 12 năm Tân-mùi trải qua các ... Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo 28/12/2011 13:42 (GMT+7) Số lượt xem: 139804Kích cỡ chữ: Sự Thành Đạo của Đức Phật ngày đó, là một kết quả thành tựu do đã trải qua hằng sa vô số kiếp Đức Phật không ngừng tu tập hạnh Bồ-Tát “Vì xót thương chúng sanh. Nam
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/574201_y_nghia_ngay_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHÂN TÍCH CÁC PHONG TRÀO VĂN NGHỆ TRANH ĐẤU TẠI MIỀN NAM TỪ 1965 ĐẾN 1969
, người hát cũng như dựa vào âm nhạc và lời ca, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của phong trào văn nghệ này như thế nào. 1. Ý nghĩa thứ ... bài ca nổi tiếng như Tình ca người mất trí, Ca dao mẹ, Đi tìm quê hương là những bài ca rất buồn thảm, âm hưởng nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/525442_phan_tich_cac_phong_trao_van_nghe_tranh_dautai_mien_nam_tu_1965_den_1969.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình tượng con người trong thơ Thiền thời Lý - Trần
và thơ mang tính Thiền hay thơ dùng thuật ngữ Phật giáo thì cần phải đi sâu tìm hiểu và phân tích kỹ để có cái nhìn đúng đắn hơn. III ... thoát, góp phần cải tạo nhân tâm, xây dựng xã hội, tạo đà phát triển sơn hà xã tắc. Điều đó được thể hiện thật sự rõ nét qua hai triều đại
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5A4001_hinh_tuong_con_nguoi_trong_tho_thien_thoi_ly__tran.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: