Kết quả 51 - 60 của 5802 các kết quả có nội dung Thư xuân của tác giả Minh Thạnh về hạnh nguyện chấn hưng Phật giáo. (3,1902 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
ra, sách Văn học Phật giáo Việt Nam sẽ giới thiệu, phân tích đầy đủ hơn về một số tác giả, tác phẩm mà ở phần lịch sử Phật giáo chỉ nhắc sơ qua hoặc không nói đến. Lấy thí dụ như tác phẩm Phật giáo lược khảo của học giả Phạm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Tưởng niệm Giác linh Đại lão HT.Thích Từ Nhơn của GHPGVN
giáo Việt Nam, Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm, hưng thịnh huy hoàng ... to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc; Là một trong những bậc tôn túc của Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57E452_loi_tuong_niem_giac_linh_dai_lao_htthich_tu_nhon_cua_ghpgvn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Thích Quảng Đức đấu tranh vì mục tiêu công bằng xã hội
đạo Phật giáo không còn cách nào khác, buộc phải chấp nhận hạnh nguyện tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Ngày ... một “Lá tâm thư”, gởi toàn thể Tăng, tín đồ, giới lãnh đạo Phật giáo đã vạch trần chính sách bất công của chính quyền Ngô Đình Diệm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/727250_ngon_lua_thich_quang_duc_dau_tranh_vi_muc_tieu_cong_bang_xa_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
. Mãi đến khi Pháp hoa ra đời thì mới có một phẩm trình bày rõ ràng về hạnh nguyện lợi sanh của Bồ-tát ở thế giới Ta-bà này. Hạnh ... nghiêm. Mật giáo cũng nói Bồ-tát Quán Thế Âm là thị giả của Đức Phật A Di Đà. Nhưng thật ra Ngài là Vô Lượng Thọ Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BẢO TỒN NGHỆ THUẬT CỔ CA HÁT BỘI PHẢI LÀ MỘT QUYẾT TÂM
một quy ước sân sấu được bố trí và định sẵn.Tuồng tích phần lớn là những kịch bản phóng tác có tính cách kinh điển, giáo dục quần chúng của ... chúa Thoại Ba đưa Ðịch Thanh lên đường. Nội dung của mỗi bổn tuồng đều hàm chưa những tâm sự, ý hướng gởi gắm của tác giả
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/56D240_bao_ton_nghe_thuat_co_ca_hat_boiphai_la_mot_quyet_tam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Phật giáo Nghệ An qua di tích "Diệc Cổ Tùng Lâm"
hưởng ứng, tác động mạnh mẽ việc chấn hưng Phật Giáo tại địa phương.Rất tiếc sau cuộc kháng chiến giữ nước (1945-1975), “Diệc ... dịch )Về các công trình kiến trúc Phật Giáo, theo sách “Cổ châu Pháp Vân Phật bản hạnh ngữ lục”, hay “Cổ châu Diên Ứng tự Hòa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7ED241_tim_hieu_lich_su_van_hoa_phat_giao_nghe_an_qua_di_tich_diec_co_tung_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chén trà của Hòa thượng Thiện Siêu
trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, bậc thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, GS.Cao Huy Thuần từ Pháp đã gởi về ... vừa mồ côi. Chúng ta mồ côi một người cha hiếm hoi còn sót lại trong những người cha đã làm nên lịch sử của Phong trào chấn hưng Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/774640_chen_tra_cua_hoa_thuong_thien_sieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trăn trở của một vị Tăng trẻ
là hình tượng chung của tu sĩ Phật giáo. Oai nghi tế hạnh trong đi đứng nằm ngồi càng trở nên huyền diệu hơn. Bởi nó không ... Trăn trở của một vị Tăng trẻ 15/04/2013 08:54 (GMT+7) Số lượt xem: 13829Kích cỡ chữ: GNO - Dù muôn ngàn lý do để nói lên sơ phát tâm của mỗi hành giả thì cuối cùng cũng rốt ráo ở câu: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Thượng cầu hạ hóa nghe tưởng chừng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/736452_tran_tro_cua_mot_vi_tang_tre.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
con bằng ngàn mắt, làm cho con bặt hết duyên chướng trong ngoài, trở về vắng lặng, hạnh nguyện của con và người cùng được viên ... không sanh về quốc độ của chư Phật thì con thề không thành chánh giác. Người tụng trì thần chú đại bi nếu nơi tâm không đắc vô lượng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức cúng lễ Giao thừa Xuân Nhâm Thìn 2012
thừa Di phong thuở trước,Lên chùa lễ Phật dâng hương.Cầu minh niên vạn sự cát tường,Nguyện xuân nhật Tam nguyên như ý !Cũng trong ... Nghi thức cúng lễ Giao thừa Xuân Nhâm Thìn 2012 (Thích Vân Phong) 19/01/2012 16:23 (GMT+7) Số lượt xem: 107134Kích cỡ chữ: - Nguyện nhơn sinh hạnh phúc.Năm mới an khang cung chúc, Đầu xuân phước thọ chào mừng. Mạch đạo lưu chuyển không ngừng,Dòng đời đổi thay chẳng dứt.Chúng con nguyện
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/525242_nghi_thuc_cung_le_giao_thua_xuan_nham_thin_2012.aspx

Các trang kết quả: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: