Kết quả 1 - 10 của 5802 các kết quả có nội dung Thư xuân của tác giả Minh Thạnh về hạnh nguyện chấn hưng Phật giáo. (3,4302 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Truyền thông Phật giáo & Tái khởi động công cuộc chấn hưng Phật giáo
Truyền thông Phật giáo & Tái khởi động công cuộc chấn hưng Phật giáo Minh Thạnh 26/07/2012 19:03 (GMT+7) Số lượt xem: 84981Kích cỡ chữ: Công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam không phải tự chấm dứt vì đã đạt mục tiêu đã được đề ra ... hóa, Đông Pháp… Chuyên luận Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (1924 - 1954), tác giả Lê Tâm Đắc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5A5249_truyen_thong_phat_giao__tai_khoi_dong_cong_cuoc_chan_hung_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện Tác giả : Hoavouu sưu tầm 07/12/2011 08:15 (GMT+7) Số lượt xem: 221876Kích cỡ chữ: Phục nguyện: Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền. Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên, Trí Bát-nhã soi cùng cửu giới. Chúng sanh thuận lợi tu tiến ... ứng ư tư thiệt tướng, khai ư úy vận. Hạnh mộng Thế Tôn giáo pháp, thiệt khát ngưỡng ư thắng tịnh diệu minh. Ngưỡng nguyện Đại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc: Vai trò của trí thức cư sĩ
Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc: Vai trò của trí thức cư sĩ Minh Thạnh 12/08/2012 21:10 (GMT+7) Số lượt xem: 61217Kích cỡ chữ: Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, người trí thức cư sĩ đã giữ một vai trò quan ... giả quyển “Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (1924 - 1954)”, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5AD249_chan_hung_phat_giao_o_mien_bac_vai_tro_cua_tri_thuc_cu_si.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ phong trào chấn hưng (1928-1945) đến phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam
Tám, phần Điểm qua phong trào chấn hưng Phật giáo, đã tóm kết về hiện trạng của Phật giáo Việt Nam ... với thời kỳ chấn hưng, có 4 tác phẩm viết về Phật giáoPhật giáo Việt Nam trong ý hướng phê phán
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576011_tu_phong_trao_chan_hung_1928_1945_den_phong_trao_tranh_dau_cua_phat_giao_mien_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Hòa Thượng Thích Bửu Phước (1880-1948)
thập niên 20 của những đầu thế kỷ 20, ngay khi lịch sử chấn hưng Phật giáo châu Á. Tại Việt Nam, người khởi xướng phong ... kế thế. Sau đó cũng vào năm này Đại giới đàn Minh Phước tại Tổ đình Phước Hưng, Ngài được Giáo thọ Vạn Hiển cung thỉnh về Sa Đéc
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/774002_tieu_su_hoa_thuong_thich_buu_phuoc_1880_1948.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuông Thiên Mụ được gõ thế nào?
, rất chú trọng đến việc chăm lo kỷ cương phép nước, khuyến khích xây dựng chùa chiền, chấn hưng Phật giáo. Nhà ... , cách Cố đô Huế về phía Tây khoảng 5 km. Sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An viết năm 1553, đã mô tả về ngôi chùa: Chùa nằm phía Nam xã
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/736412_chuong_thien_mu_duoc_go_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hòa thượng Thích Minh Châu Nhà giáo dục Phật giáo lỗi lạc
Hòa thượng Thích Minh Châu Nhà giáo dục Phật giáo lỗi lạc 05/09/2012 08:17 (GMT+7) Số lượt xem: 66336Kích cỡ chữ: Những công trình của Hòa thượng đã góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng nhận thức Phật học giản dị, trong sáng và nguyên thủy. Hòa thượng Thích Minh Châu - nguyên Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, nguyên Viện trưởng sáng lập Học viện Phật giáo Việt Nam, nguyên Viện trưởng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7B4240_hoa_thuong_thich_minh_chaunha_giao_duc_phat_giao_loi_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử Phật giáo Việt Nam trong ngày 11/6/1963 đã bị mạo hóa
, sự thật của lịch sử Phật Giáo Việt Nam trong ngày 11/6/1963 đã được minh thị. Vậy đã đến lúc không còn có thể tiếp tục bôi bác ... ://en.wikipedia.org/wiki/Thich_Quang_Duc] [8] Tâm Diệu, cư sĩ, nhà nghiên cứu Phật Học, chủ biên website Thư Viện Hoa Sen, tác giả bài
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/57C602_lich_su_phat_giao_viet_nam_trong_ngay_1161963_da_bi_mao_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ Truy Niệm & Phụng Tống Kim Quan Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thiện Nhơn nhập Bảo Tháp
, tôn Giác Tánh Thiền sư làm sư phụ, bỗng chốc thông minh mẫn tiệp, học hỏi không ngừng, 18 tuổi đã tham gia làm ThưPhật Giáo Cứu ... Bình Định trải qua nhiều nhiệm kỳ, rồi Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/736613_le_truy_niem__phung_tong_kim_quan_co_truong_lao_hoa_thuong_thich_thien_nhon_nhap_bao_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Viết tiếp bài “Xây chùa để làm gì?”
Viết tiếp bài “Xây chùa để làm gì?” Minh Thạnh 14/08/2012 07:59 (GMT+7) Số lượt xem: 58844Kích cỡ chữ: Lẽ nào đây là tương lai của Phật giáo?Có học giả tiên đoán đến năm 2050 Phật giáo chỉ còn chùa hoang, bảo tàng. Theo tôi như thế còn may! Sợ rằng chùa sẽ ... đề chính của Phật giáo nằm ở chỗ đổi mới tư duy hoạt động tôn giáo. Đây chỉ là một cách nói khác của hoạt động chấn hưng
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5ED248_viet_tiep_bai_xay_chua_de_lam_gi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: