Kết quả 1 - 10 của 5526 các kết quả có nội dung Thư thỉnh mời viết kỷ yếu về HT.Thích Minh Châu. (3,1772 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thư thỉnh mời viết kỷ yếu về HT.Thích Minh Châu
Thư thỉnh mời viết kỷ yếu về HT.Thích Minh Châu 06/09/2012 20:41 (GMT+7) Số lượt xem: 28391Kích cỡ chữ: GNO - Ngày 4-9-2012, HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, thay mặt sơn môn pháp phái tổ đình Tường Vân và môn đồ ... tri thức về việc đóng góp bài viết về cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu. Cố Trưởng lão HT.Thích Minh
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/5B5200_thu_thinh_moi_viet_ky_yeu_ve_htthich_minh_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thông tin đặc biệt: Trực tuyến Lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp(tt)
Tang lễ cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu: Thông tin đặc biệt: Trực tuyến Lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp(tt) 09/09/2012 15:22 (GMT+7) Số lượt xem: 79524Kích cỡ chữ: GNO - Thông tin và hình ảnh về lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu đang được ... tụ về thiền viện Vạn Hạnh; khuôn viên thiền viện cũng quá nhỏ so với số lượng người đến kính tiễn kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7B5008_thong_tin_dac_biet_truc_tuyen_le_tuong_niem_va_nhap_bao_thaptt.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ nhập kim quan cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn
28-4-2013. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về tang lễ cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn trong các bản tin sau. Kính mời bạn đọc đón ... tịnh tẩy trần nhục thân trước khi cung thỉnh nhập kim quanBuổi lễ có sự quang lâm chứng minh và chủ trì nghi lễ của chư tôn đức lãnh đạo Giáo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/53F65B_le_nhap_kim_quan_co_dai_lao_htthich_tu_nhon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hội nghị triển khai các văn bản Đại hội toàn quốc lần VII
hoạt Hành chánh Giáo hội. Theo đó, Văn phòng II TƯGH và Ban Hoằng pháp T.Ư đã cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa, Ban Kiểm soát, Ban Thư ... lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/77E61B_hoi_nghi_trien_khai_cac_van_ban_dai_hoi_toan_quoc_lan_vii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trang nghiêm lễ nhập kim quan HT.Thích Minh Châu
Trưởng lão HT.Thích Minh Châu nhập kim quan. Về lãnh đạo Giáo hội có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Thư ... Trang nghiêm lễ nhập kim quan HT.Thích Minh Châu 02/09/2012 12:31 (GMT+7) Số lượt xem: 27949Kích cỡ chữ: GNO - Hàng ngàn người đồng niệm Phật trong tiếng chuông trống bát-nhã... Sáng nay 2-9-2012, vào lúc 7g30, chư tôn đức Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F5041_trang_nghiem_le_nhap_kim_quan_htthich_minh_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trang nghiêm lễ nhập kim quan HT.Thích Minh Châu
Trưởng lão HT.Thích Minh Châu nhập kim quan. Về lãnh đạo Giáo hội có chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Thư ... Trang nghiêm lễ nhập kim quan HT.Thích Minh Châu 04/09/2012 07:35 (GMT+7) Số lượt xem: 26295Kích cỡ chữ: GNO - Hàng ngàn người đồng niệm Phật trong tiếng chuông trống bát-nhã trầm hùng... Sáng nay 2-9-2012, vào lúc 7g30, chư tôn đức Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7B4248_trang_nghiem_le_nhap_kim_quan_htthich_minh_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thông tin đặc biệt: Trực tuyến Lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp
Tang lễ cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu: Thông tin đặc biệt: Trực tuyến Lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp 09/09/2012 08:38 (GMT+7) Số lượt xem: 36819Kích cỡ chữ: GNO - Thông tin và hình ảnh về lễ tưởng niệm và nhập bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu đang được trực ... tụ về thiền viện Vạn Hạnh; khuôn viên thiền viện cũng quá nhỏ so với số lượng người đến kính tiễn kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Minh
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5F4001_thong_tin_dac_biet_truc_tuyen_le_tuong_niem_va_nhap_bao_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trái tim bất diệt” hiện đang ở đâu?
thầm viết tâm thư phát nguyện được vị pháp thiêu thân.Sự kiện tự thiêu của Ngài để bảo vệ Chánh pháp và cầu nguyện hòa bình, qua truyền thông, lập ... về chùa Xá Lợi làm tang lễ.Nhục thân Bồ-tát đã được cung thỉnh về thiêu tại Đài hỏa táng An dưỡng địa ở Phú Lâm (Sài Gòn), theo nhiều
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/766219_trai_tim_bat_diet_hien_dang_o_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ thỉnh Giác linh HT.Thích Minh Châu yết Phật, Tổ
Lễ thỉnh Giác linh HT.Thích Minh Châu yết Phật, Tổ 08/09/2012 19:58 (GMT+7) Số lượt xem: 25233Kích cỡ chữ: GNO - Lễ thỉnh Giác linh Trưởng lão HT.Thích Minh Châu yết Phật, Tổ tại thiền viện Vạn Hạnh vừa kết thúc. Vào lúc 15g, lễ cung thỉnh Giác linh Trưởng lão HT.Thích Minh Châu yết Phật, Tổ đã diễn ra trang nghiêm và thiêng liêng. Nghi lễ do HT.Thích Huệ Ấn, chứng minh
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5F4000_le_thinh_giac_linh_htthich_minh_chau_yet_phat_to.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày mai 8-9, lễ tham yết Phật, Tổ; sái tịnh bảo tháp
kim quan cố Trưởng lão Hoà thượng thăng giá và nhập bảo tháp. 9g30 lễ thỉnh Giác linh an vị.Bảo tháp cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu ... Ngày mai 8-9, lễ tham yết Phật, Tổ; sái tịnh bảo tháp 07/09/2012 18:13 (GMT+7) Số lượt xem: 35394Kích cỡ chữ: GNO - Hơn 2,5 vạn người đã đến kính viếng, đảnh lễ và thọ tang cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu. Theo chương trình tang lễ của cố Trưởng lão HT.Thích Minh
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5B4008_ngay_mai_8_9_le_tham_yet_phat_to_sai_tinh_bao_thap.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: