Kết quả 1 - 10 của 5552 các kết quả có nội dung Thông Tư: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện. (3,0252 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thông Tư: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện
Thông Tư: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện 22/11/2011 20:09 (GMT+7) Số lượt xem: 76151Kích cỡ chữ: Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các quận, huyện, thị xã, thành ... Trị sự GHPGVN hướng dẫn một số công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/525040_thong_tu_huong_dan_to_chuc_dai_hoi_phat_giao_cap_huyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
trình hoạt động của Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện đề ra.3. Tổ chức ... thúc trước Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh và thực hiện theo Thônghướng dẫn của Ban Trị
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/56F218_hien_chuong_giao_hoi_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thông bạch Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2556
Thông bạch Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2556 10/02/2012 10:35 (GMT+7) Số lượt xem: 203132Kích cỡ chữ: Ngày 8-2-2012, HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký ban hành Thông bạch số 036/TB.HĐTS gởi đến các Ban Trị sự tỉnh – thành hội Phật giáo v/v “Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2556”. Tôn tượng Đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/72D24B_thong_bach_huong_dan_to_chuc_dai_le_phat_dan_pl2556.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trung ương GHPGVN hướng dẫn tổ chức Phật đản 2557
đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2637 năm ... Trung ương GHPGVN hướng dẫn tổ chức Phật đản 2557 19/03/2013 09:37 (GMT+7) Số lượt xem: 128908Kích cỡ chữ: Vừa qua, Trung ương GHPGVN đã ra Thông bạch Số: 048 /TB.HĐTS hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557 do Chủ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/56E653_trung_uong_ghpgvn_huong_dan_to_chuc_phat_dan_2557.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GHPGVN - Cần nhìn lại những quy định trong hiến chương
tử (tín đồ) như trên, thì GHPGVN có còn là tổ chức giáo hội Phật giáo duy nhất đại diện cho Tăng ni, cư ... tổ chức Phật giáo được thành lập ở Trung ương, tỉnh, huyện hội và mỗi đơn vị cơ sở là tự viện. Việc giới thiệu
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7BC441_ghpgvn__can_nhin_lai_nhung_quy_dinh_trong_hien_chuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lá thư Tổng Biên tập
hành Đại hội Phật giáo cấp quận, huyện và thành phố để cơ cấu cho việc tổ chức lại Phật giáo theo ba cấp. Thật vậy, trong suốt những tháng vừa qua, các Đại hội Phật giáo cấp quận huyện trong cả
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5BD449_la_thu_tong_bien_tap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ 1-1-2013
trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi diễn ... tu). Mục 3HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO Điều 27. Hội nghị, đại hội của
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72E650_nghi_dinh_ve_tin_nguong_ton_giao_co_hieu_luc_tu_1_1_2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày 01/01/2013, nghị định 92 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực
địa điểm sinh hoạt tôn giáo đã đăng ký; b) Tổ chức đại hội thông qua hiến chương, điều lệ và các nội dung có liên ... hội ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc tổ chức lễ hội. Chương III TỔ CHỨC TÔN GIÁO
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52E659_ngay_01012013_nghi_dinh_92_quy_dinh_chi_tiet_thi_hanh_phap_lenh_tin_nguong_ton_giao_co_hieu_luc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhiều thay đôi lớn trong Hiến chương tu chỉnh lần V
cơ cấu, tổ chức trong hệ thống giáo hội. Điều dễ nhận thấy nhất là Hệ thống Giáo hội cấp Trung ương sẽ có ... thứ 2 là danh xưng của các cấp Giáo hội. Theo Hiến chương mới, danh xưng các cấp sẽ được gọi thống nhất "Giáo hội Phật
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7B4202_nhieu_thay_doi_lon_trong_hien_chuong_tu_chinh_lan_v.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảm nhận sau mùa Phật đản
mô, có tổ chức. + Đối với Phật giáo cấp phường, xã: Đơn cử như xã Cự Khê huyện Thanh Oai: Phật đản liên xã Cự ... .+ Đối với Phật giáo cấp quận, huyện ở Hà Nội: Hầu hết các quận, huyện đều tổ chức lễ đài Tập trung, thu hút tăng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/526219_cam_nhan_sau_mua_phat_dan.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: