Kết quả 71 - 80 của 5428 các kết quả có nội dung TƯỢNG BỒ TÁT QUAN ÂM Ở BIỂN HỒ, PLEIKU. (3,4602 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những câu đối trong cửa thiền (1)
tịch hám nguy nhai bành bột đào thanh tức thị quan âm thị hiện Hải thiên khai tịnh thổ trang nghiêm thế giới cư nhiên chính pháp như lai Thuỷ triều lay vách đá, tiếng sóng dạt dào tức là quan âm thị hiện Biển trời thành tịnh độ, trang nghiêm thế giới khác nào chính pháp như
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/5AC402_nhung_cau_doi_trong_cua_thien_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN
, vô tỷ toại, Quán Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện. * * * THẬP NHỊ ĐẠI NGUYỆN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 1. Nam Mô hiệu Viên-Thông ... mà khuyên độ khắp cùng. Nguyện Thứ Nhất: Khi thành Bồ Tát Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm Mười hai lời nguyện cao thâm “Nghe tiếng cứu khổ
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5A420B_quan_am_nhu_lai_qua_tu_thap_nhi_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm 19-09 AL - Học theo hạnh ngài hiến tặng năng lực không sợ hãi
Nhân vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm 19-09 AL - Học theo hạnh ngài hiến tặng năng lực không sợ hãi 01/11/2012 20:17 (GMT+7) Số lượt xem: 39106Kích cỡ chữ: Rõ ràng Bồ tát không hề sợ hãi, bởi Ngài thấy tất cả đều Không. Còn chúng ta luôn lo lắng và sợ sệt vì hầu như thấy tất cả đều có ... Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7AC00B_nhan_via_duc_bo_tat_quan_the_am_19_09_al__hoc_theo_hanh_ngai_hien_tang_nang_luc_khong_so_hai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ Tát Sợ Nhân; Chúng Sanh Sợ Quả
. Lại có người hỏi: -Thưa Thầy, nhiều người đi biển gặp sóng to gió lớn, họ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, thấy Bồ ... đi sông đi biển gặp sóng gió thì không ai tiếc hơi mà không niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng tại sao có người được cứu, vẫn có người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/564602_bo_tat_so_nhan_chung_sanh_so_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát 03/08/2011 06:05 (GMT+7) Số lượt xem: 49559Kích cỡ chữ: 1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy) Được xưng tặng là hiểu biết đầy đủ thông dong hoàn toàn, Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp ... -mô vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy) trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường biển
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/5BC01A_12_dai_nguyen_cua_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài thơ cúng dường Bồ Tát Thích Quảng Đức
hào quang rạng ngời hiển hiện Đá trổ hoa Đất thành thánh địa Nước thơm hương Cây cỏ hóa Ưu Đàm Tượng Bồ Tát Giờ hóa ... hiện Phật Tương Lai phóng quang ngoài chín biển Quan Âm thị hiện liên đài Cầu về quá khứ Cầu nối tương lai Tháp Bốn Ân cao
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/526210_bai_tho_cung_duongbo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lý giải về tượng Phật đồng Tara
. Con ốc biển tượng trưng cho sự quán xuyến mọi âm thanh thế gian, sướng và khổ, vui và buồn, là vũ khí đầy quyền năng để thanh lọc, ban phát ... tôn giáo của miền trung đảo Java thế kỷ VIII - IX, bồ tát Tara được thờ trong một ngôi đền dựng năm 779 Prambanan. Thế nhưng, Chămpa
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/574641_nhung_ly_giai_ve_tuong_phat_dong_tara.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đại hội Phật giáo tỉnh Gia Lai họp phiên trù bị
đến việc thảo luận các nội dung quan trọng của công tác Phật sự nhiệm kỳ mới: Xây dựng Văn phòng Ban trị sự, xây dưng tượng đài Quan Âm Bồ tát lộ thiêng, đăng cai hội thảo Hoằng pháp toàn quốc, Đại giới đàn Cam Lộ lần 2... Dịp này, HT.Thích Viên Quán, Ủy viên HĐTS, Phó
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7BD440_dai_hoi_phat_giao_tinh_gia_lai_hop_phien_tru_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tăng thân Làng Mai xướng niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm ở nhà thờ
Tăng thân Làng Mai xướng niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm nhà thờ 06/09/2011 15:00 (GMT+7) Số lượt xem: 22896Kích cỡ chữ: (GNO): Hình ảnh được post lên trên YouTube với 10 phút 06 giây xướng niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm bằng tiếng Anh của Tăng ... Âu-Mỹ - nơi có truyền thống Ki-tô giáo lâu năm… Tăng thân Làng Mai niệm hồng danh Đức Quan Thế Âm tại nhà thờ - Ảnh chụp lại từ YouTubeMời
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/575448_tang_than_lang_mai_xuong_niem_danh_hieu_bo_tat_quan_the_am_o_nha_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chiêm bái một số kỷ lục Phật giáo Việt Nam 2012
Phật... Ngoài ra, còn khắc hình ảnh của Đức Phật tổ Như Lai, Phật Thích Ca tọa trên đài sen, Quan Thế Âm Bồ Tát và các vị La Hán. 7 ... được Trung tâm kỷ lục châu Án tôn vinh ngày 9/6/2012. 4. Tượng Phật Quán Thế Âm bằng hoa lớn nhất Do
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/567611_chiem_bai_mot_so_ky_luc_phat_giao_viet_nam_2012.aspx

Các trang kết quả: 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: