Kết quả 1 - 10 của 5178 các kết quả có nội dung Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo. (3,7522 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Về dạng sách giáo lý Phật giáo phổ thông tóm lược, nhỏ gọn
Về dạng sách giáoPhật giáo phổ thông tóm lược, nhỏ gọn Minh Thạnh 29/12/2011 07:21 (GMT+7) Số lượt xem: 96836Kích cỡ chữ: Sách phổ biến giáoPhật giáo cấp độ phổ thông, căn bản, xuất bản dưới hình thức nhỏ, ít trang, chữ to, với mục tiêu ... Nguyên thủy không còn chú trọng đến mảng sách truyền thống của mình, sách giáoPhật giáo phổ thông, căn bản, tóm
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/735209_ve_dang_sach_giao_ly_phat_giao_pho_thong_tom_luoc_nho_gon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo
Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo 28/10/2012 10:15 (GMT+7) Số lượt xem: 65630Kích cỡ chữ: Lược dịch từ bài "Basic Buddhism: A Five-Minute Introduction" (Căn bản Phật giáo: Giới thiệu trong năm phút), trong quyển "Good Question, Good Answer ... các điều căn bản trong Phật Giáo có thể tóm tắt trong Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Hỏi: Diệu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/5ED203_tom_tat_can_ban_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phần 3: Kỹ năng viết "Thông cáo báo chí"
. Thông cáo báo chí là gì? Các phật tử làm truyền thông nên tham khảo loại hình này. Thông cáo báo chí là bản tóm tắt sự thật sẽ diễn ... giáo.- Tạo kỹ năng quan hệ công chúng, phong cách truyền thông chuyên nghiệp.Khi nào cần viết Thông cáo báo chí? - Các sự kiện lớn của Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/cong-nghe-thong-tin/56F010_phan_3_ky_nang_viet_thong_cao_bao_chi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Câu chuyện một Con Đường...
tu tập của Đại Thừa rộng hơn và có phần nhập thế hơn. Giáocăn bản của Phật Giáo Nguyên Thủy được ... vẹn, bao gồm toàn bộ căn bản giáo lý của Phật Giáo nói chung từ Tam Tạng Kinh đến các kinh sách Đại Thừa và quan trọng nhất
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/76424A_cau_chuyen_mot_con_duong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .Người Phật tử Einstein.
(trang 65).6. “Dharma (Giáo pháp) là Quy luật: Tất cả lời dạy của đức Phật có thể tóm tắt trong một quy luật (Pháp). Quy luật này ... Phưong, các nhà tâm lý và khoa học tìm thấy một truyền thống Phật Giáo phù hợp với những nguyên tắc căn bản về tư tưởng khoa học của
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/777653_nguoi_phat_tu_einstein.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thái Lan: Chính thức khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2012
của giáo lý mà Đức Phật đã giác ngộ, tuyên thuyết cho chúng sinh. Giáo lý ấy được tóm tắt trong những điều hết sức căn ... tham dự. Sau khi thăm hỏi chư vị lãnh đạo các phái đoàn Phật giáo đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Trưởng lão Hòa thượng đã thắp nến cúng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5A544A_thai_lan_chinh_thuc_khai_mac_dai_le_vesak_lien_hiep_quoc_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thái Lan: Chính thức khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2012
, an lạc của giáo lý mà Đức Phật đã giác ngộ, tuyên thuyết cho chúng sinh. Giáo lý ấy được tóm tắt trong những điều hết ... đến tham dự. Sau khi thăm hỏi chư vị lãnh đạo các phái đoàn Phật giáo đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Trưởng lão Hòa thượng đã thắp nến
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/5E544B_thai_lan_chinh_thuc_khai_mac_dai_le_vesak_lien_hiep_quoc_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo
bốn mươi lăm năm sau đó Đức Phật không ngừng triển khai căn bản giáo huấn trên đây với thật nhiều khía cạnh và cấp bậc khác nhau ... hoàn hảo" (parinispannasvabhava) về khối tinh thể. Tóm lại căn bản giáo lý thuộc vòng quay thứ ba của Đạo Pháp
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/72F619_ba_vong_quay_cua_banh_xe_dao_phapcung_su_hinh_thanh_cua_kinh_dien_va_cac_hoc_phai_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba vòng quay của bánh xe Đạo Pháp cùng sự hình thành của kinh điển và các học phái Phật Giáo
). Trong suốt bốn mươi lăm năm sau đó Đức Phật không ngừng triển khai căn bản giáo huấn trên đây với thật nhiều khía cạnh và cấp ... biết được "bản chất được thiết đặt một cách hoàn hảo" (parinispannasvabhava) về khối tinh thể.” Tóm lại căn bản giáo
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/737458_ba_vong_quay_cua_banh_xe_dao_phapcung_su_hinh_thanh_cua_kinh_dienva_cac_hoc_phai_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Logic học trong Phật giáo
Pháp, sau đó là để tìm hiểu bản thể đích thực của thế giới này. Đối với Phật giáo, thế giới mà chúng ta đang sống vừa "thật" một cách ... chủ trương thế giới hiện tượng hàm chứa hai sự thực khác nhau: sự thực tương đối và sự thực tuyệt đối. Lôgic của Phật giáo được căn
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/76F259_logic_hoc_trong_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: