Kết quả 1 - 10 của 4709 các kết quả có nội dung Tìm kiếm năng lượng nhiệm mầu, giảm phiền não nghiệp chướng. (2,7422 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
tẩy trừ nghiệp chướng sâu dầy nơi thân khẩu ý. Kinh sách dạy 48 ngàn pháp môn trừ sạch phiền não ma, phiền não ... không phê phán, khỏi bị não phiền. - Nếu mũi ngửi mùi, tâm không phê phán, khỏi bị bực mình. - Nếu lưỡi nếm vị, tâm không phê phán, khỏi tạo nghiệp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5EC608_bo_tat_thien_thu_thien_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gợi ý về minh triết tâm linh & cuộc sống
ý; cần biết hướng về quê hương tâm linh (có thể có nhiều tên gọi khác nhau) để giảm bớt nghiệp chướng phiền não, tăng trưởng ... , bất thiện, gặp nhiều đau khổ phiền não, trói buộc trong nghiệp chướng. Theo nhiều nhà khoa học, quê hương tâm linh của chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7EC200_goi_y_ve_minh_triet_tam_linh__cuoc_song.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phương thuốc nào cho "lão hóa" ?
hồi suy giảmnăng của các tế bào vốn đã thủy chung với quy luật biến đổi muôn đời thành, trụ, hoại, không. Vậy thì phương thuốc nào giúp chúng ... giảmnăng của các tế bào vốn đã thủy chung với quy luật biến đổi muôn đời thành, trụ, hoại, không. Vậy thì phương thuốc nào giúp chúng ta
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7AC64B_phuong_thuoc_nao_cho_lao_hoa_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghiên cứu so sánh học thuyết về nghiệp trong Bà la môn, Kỳ na, và Phật giáo
tất cả những linh hồn khác, mỗi một hành động cố ý chắc chắn sẽ phát sinh phiền não. Kết quả của nghiệp phụ thuộc vào mức độ cố ý. Chẳng ... loại nghiệp này bám vào linh hồn bao lâu và ảnh hưởng tức thời mà nó để lại trên tác nhân còn tuỳ thuộc vào số lượng và bản chất của phiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/52564B_nghien_cuu_so_sanh_hoc_thuyet_ve_nghiep_trong_ba_la_mon_ky_na_va_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hé lộ bảo bối tiêu trừ mọi phiền não tận gốc
“Vô Hoạn Tử” hay còn gọi là “Bồ Đề Tử” xâu thành chuỗi để niệm danh hiệu Phật thì sẽ tiêu trừ mọi phiền não. Sự mầu nhiệm ... tiêu trừ các phiền não chướng nên xâu chuổi 108, luôn đem theo bên mình hoặc đi đứng nằm ngồi, lần chuỗi niệm Phật, niệm Pháp, niệm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/73D24A_he_lo_bao_boi_tieu_tru_moi_phien_nao_tan_goc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẨM PHỔ MÔN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT GIẢNG GIẢI
hành vì có thực hành rốt ráo mới có thực chứng để đạt đến những thành quả nhiệm mầu và biến cuộc sống đang phiền não khổ đau trở thành ... diệt vì thế gian chẳng có cái gì là vô minh phiền não cả. Nếu tâm không còn dính mắc thì tìm đâu ra phiền não vô minh vì phiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/7BC048_pham_pho_monquan_the_am_bo_tatgiang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài học trong Thập đại nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát
kiến lễ lạy mà thôi. Thực hành được như vậy mới gọi là quảng tu cúng dường. 4) Sám Hối Nghiệp Chướng: Từ vô lượng kiếp về quá khứ ... giải cho người, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, phước đức vô lượng, công đức vô biên, có thể ở trong biển đau khổ phiền não
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7BC240_bai_hoc_trong_thap_dai_nguyen_cua_duc_pho_hien_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua Suối Mây Hồng (Thơ ) Thi Hóa Tư Tưởng VAJRACCHEDIKA PRAJNÀ PARAMITA SÙTRA
-Lai như tháp thờ xá lợi thường tại giữa mây bay XVI vô cùng trăng sao vỡ vô cùng bọt nước tan năng tịnh nghiệp chướng người ... tu trì phước huệ nguyện phát thanh tịnh tâm tin pháp ngọc chân thực muôn xưa thiện kiếp trồng vô lượng kho châu ngọc nghiệp đức
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AD04A_qua_suoi_may_hongtho_thi_hoa_tu_tuongvajracchedika_prajna_paramita_sutra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo Và Vận Mệnh - Đại Sư Tinh Vân
thay đổi, dù cho nghiệp chướng nặng nề, cũng có thể giảm nhẹ, gọi là trọng nghiệp khinh báo (11). Con người không nên buồn rầu ... tưởng như “ngã” (tôi) và “ngã sở” (những cái của tôi), tức gọi là ngã chấp. Thành duy thức luận thuật ký ghi, phẩm loại phiền não chướng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72400B_phat_giao_va_van_menh__dai_su_tinh_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo & vận mệnh
hành thay đổi, dù cho nghiệp chướng nặng nề, cũng có thể giảm nhẹ, gọi là trọng nghiệp khinh báo (11). Con người không nên buồn ... chướng có rất nhiều, lấy ngã chấp làm gốc, sinh khởi các phiền não; nếu không chấp vào cái tôi, thì phiền não tự
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BD042_phat_giao__van_menh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: