Kết quả 51 - 60 của 5417 các kết quả có nội dung Sửa đổi Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo: Mong sự diễn đạt rõ ràng, chặt chẽ. (2,0691 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963
là hiện thân của nguyên tắc tôn trọng sự sống của tất cả. 2. Huống chi phương pháp tự vệ không phải chỉ là chính trị và quân sự ... bao nhiêu lần trong suốt mùa bão tố 1963 và sau đó. Trước 1963, Hội Phật giáo đã xác định tôn chỉ của mình ràng: "Vì là một tổ chức
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76E251_ban_chat_van_hoa_cua_cuoc_dau_tranh_pg_trong_phap_nan_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Tướng Râu Bát Tự Trên Diện Tượng Phật Trong Truyền Thống Nghệ Thuật Văn Hóa Tín Ngưỡng Phật Giáo Bắc Truyền
Đức Phật ở tại cung trời Đao Lợi... bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trên cung trời ấy an cư ba tháng thuyết pháp cho mẹ, nhiều sự lợi ích đối với ... -Đề", là ý phiên âm của từ "giác ngộ". Biểu tượng này cũng là do sự ảnh hưởng từ những phong tục tín ngưỡng phồn thực trong xã hội Ấn Độ, cây
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/576059_luoc_y_tuong_rau_bat_tu_tren_dien_tuong_phat_trong_truyen_thong_nghe_thuat_van_hoa_tin_nguong_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGỤY TẠO VÀ XUYÊN TẠC VỀ CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC - TẠI SAO ?
Tôn giáo và Tự do Tín ngưỡng năm 1963 của Phật giáo đồ tại miền Nam Việt Nam là một biến cố lịch sử to lớn và mang nhiều ý nghĩa nhân văn ... ràng trong Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa và đường lối dân chủ pháp trị, cộng đồng đồng tiến xã hội của Chánh phủ do Tổng thống
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/57C603_nguy_tao_va_xuyen_tac_ve_cuoc_tu_thieucua_hoa_thuong_thich_quang_duc__tai_sao_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giáo dục hôn nhân khác tôn giáo
một chiều, họ không muốn tín đồ của họ theo hẳn tôn giáo khác, mà chỉ muốn người kết hôn với tín đồ Ki-tô phải chịu những sự ràng ... quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng ghi : “Vợ, chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/735440_giao_duc_hon_nhan_khac_ton_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963
của nguyên tắc tôn trọng sự sống của tất cả. 2. Huống chi phương pháp tự vệ không phải chỉ là chính trị và quân sự; chính trị và ... bao nhiêu lần trong suốt mùa bão tố 1963 và sau đó. Trước 1963, Hội Phật giáo đã xác định tôn chỉ của mình ràng:"Vì là một tổ chức tôn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/72E259_ban_chat_van_hoa_cua_cuoc_dau_tranh_pg_trong_phap_nan_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng Pháp Đối Vối Tuổi Trẻ - Một Vài Suy Nghĩ
học và xã hội học. Trong sự tiến bộ chung ấy nhận thức về tôn giáo của con người cũng thay đổi theo chiều hướng tiến bộ. Mà tôn ... , cản trở sự tiến bộ và giải phóng con người toàn diện. Tuy nhiên cho dù nhận thức của con người về tôn giáo có thay đổi thế nào
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/53D649_hoang_phap_doi_voi_tuoi_tre__mot_vai_suy_nghi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vụ trưởng Vụ PG Ban Tôn giáo Chính phủ: "Không ai gọi việc đi tu là một nghề"
Vụ trưởng Vụ PG Ban Tôn giáo Chính phủ: "Không ai gọi việc đi tu là một nghề" 10/08/2012 20:39 (GMT+7) Số lượt xem: 51533Kích cỡ chữ: Ở góc độ quản lý nhà nước về Phật giáo, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Bùi Hữu Dược (ảnh) trao đổi xung quanh vấn đề hình ảnh Phật giáo ... chưa đạt tới độ trang nghiêm cần thiết theo quy định giới luật của tôn giáo, đó cũng là việc bình thường, họ cần có thời gian và quá trình
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7A4209_vu_truong_vu_pg_ban_ton_giao_chinh_phu_khong_ai_goi_viec_di_tu_la_mot_nghe.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sửa kết cục "Tấm Cám": Méo mó cái nhìn thời đại
đi khi Cám nghe thấy tiếng Tấm "kẽo cà kẽo kẹt". Theo tôn giáo và tín ngưỡng phương Đông thì con người khi chết thì sẽ đầu thai chuyển ... Sửa kết cục "Tấm Cám": Méo mó cái nhìn thời đại Tác giả: Nguyễn Văn Toàn 16/11/2011 21:04 (GMT+7) Số lượt xem: 105237Kích cỡ chữ: Nếu chúng ta đặt mình và bối cảnh thời xưa khi hệ thống pháp luật Việt Nam chưa hiện tồn, hoặc rất lỏng lẻo, bất hợp lý và người dân còn sống theo các "lệ" làng xã, thôn
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/77C442_sua_ket_cuc_tam_cam_meo_mo_cai_nhin_thoi_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý NGHĨA CỦA BẤT NHỊ TRONG PHẬT GIÁO
mà thôi) nhưng cũng không phải là một (vì ràng là các khoa học gia thấy chúng có mặt ở nhiều nơi khác nhau), đó là ý nghĩa bất nhị trong Phật ... Tông Ấn Độ, ông là đại đệ tử của Phật Thích Ca, được Phật đích thân truyền pháp Tổ Sư Thiền qua sự kiện “Niêm hoa vi tiếu”, Phật đưa cánh hoa
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/53C202_y_nghia_cua_bat_nhi_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÀNH TRÌ PHÁP QUÁN THẾ ÂM
1 pháp chỉ biết nương tựa vào tự lực mà bỏ tha lực như pháp Thiền, trái lại nó lúc nào cũng phối hợp chặt chẽ 2 lực này để giúp ... sanh đau khổ và lâm nạn, không phân biệt nam nữ, tín ngưỡng, quốc gia, dân tộc, dưới dạng một nữ Bồ Tát mà người đời thưòng tôn xưng là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5BC009_hanh_tri_phap_quan_the_am.aspx

Các trang kết quả: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: