Kết quả 1 - 10 của 5417 các kết quả có nội dung Sửa đổi Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo: Mong sự diễn đạt rõ ràng, chặt chẽ. (5,0793 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp ý về việc sửa đổi hiến pháp liên hệ đến vấn đề tôn giáo
ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Điểm 3, điều 25 dự thảo Hiến pháp sửa đổi không đề cập đến chính sách nhà nước là không ràng, chi tiết như Hiến pháp 1992. Vì vậy, đề nghị điểm 3 điều 25 Hiến pháp sửa đổi như sau
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/52F45B_gop_y_ve_viec_sua_doi_hien_phap_lien_he_den_van_de_ton_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày 01/01/2013, nghị định 92 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực
hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nghị định gồm 5 chương, 46 điều, quy định về ... tại Khoản 3 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52E659_ngay_01012013_nghi_dinh_92_quy_dinh_chi_tiet_thi_hanh_phap_lenh_tin_nguong_ton_giao_co_hieu_luc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai góp ý về việc sửa đổi hiến pháp .
Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai góp ý về việc sửa đổi hiến pháp . Ban biên tập chuabuuminh.vn 15/03/2013 18:50 (GMT+7) Số lượt xem: 145391Kích cỡ chữ: Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai góp ý về việc sửa đổi hiến pháp . Gop_y_Hien_phap_1992.doc(58,00KB) GIÁO ... bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, nội dung liên hệ tôn giáo được đề cập ở điều 25 (sửa đổi, bổ sung điều 70 Hiến pháp
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/56F65A_ban_tri_su_phat_giao_tinh_gia_lai_gop_y_ve_viec_sua_doi_hien_phap_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai góp ý về việc sửa đổi hiến pháp .
Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai góp ý về việc sửa đổi hiến pháp . Ban biên tập chuabuuminh.vn 15/03/2013 19:28 (GMT+7) Số lượt xem: 145392Kích cỡ chữ: Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai góp ý về việc sửa đổi hiến pháp . Gop_y_Hien_phap_1992.doc(58,00KB) GIÁO ... bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, nội dung liên hệ tôn giáo được đề cập ở điều 25 (sửa đổi, bổ sung điều 70 Hiến pháp
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/56F65A_ban_tri_su_phat_giao_tinh_gia_lai_gop_y_ve_viec_sua_doi_hien_phap_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ 1-1-2013
16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 4 ... Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do; b
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72E650_nghi_dinh_ve_tin_nguong_ton_giao_co_hieu_luc_tu_1_1_2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Độc giả bức xúc trước sự việc lạm dụng hình tượng tôn giáo
tượng Phật giáo nghiêm trọng.Ở nhiều quốc gia, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo được xem là điều quan trọng của mọi ứng xử văn hóa, xã ... , tôn giáo - vấn đề được coi trọng trong Hiến pháp của nước nhà.Ở nước ngoài, Tăng Ni, Phật tử đã có những phản ứng rất mạnh mẽ trước các sự
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52C40A_doc_gia_buc_xuc_truoc_su_viec_lam_dung_hinh_tuong_ton_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tâm linh Phật giáo là tâm linh dân tộc
luật khác về sau và gần đây nhất là Pháp lệnh về Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 22 hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh. Tất cả chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan tới tôn giáo đều nhằm đạt mục đích là: Làm sao
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tri-thuc-nghe-si/73440A_tam_linh_phat_giao_la_tam_linh_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì sao Phật giáo “đứng vững“ trong tâm linh đông đảo người dân?
hóa trong Hiến pháp và nhiều các văn bản pháp luật khác về sau và gần đây nhất là Pháp lệnh về Tín ngưỡng tôn ... từ khi lập nước đã có chủ trương rất ràng với tôn giáo, Sắc lệnh về tôn giáo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 3/9/1945
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/534643_vi_sao_phat_giao_dung_vung_trong_tam_linh_dong_dao_nguoi_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và “hiện tượng tôn giáo mới”
được đề cập ở phần tiếp sau. Nhưng, có thể nói ngay rằng, Đạo Mẫu, một tín ngưỡng (hoặc một tôn giáo) đã và đang có sự chuyển đổi ... âm thầm ở nước ta.1. Mấy đặc điểm của sự chuyển biến tín ngưỡngtôn giáo thời hiện đạiTrong các từ điển tôn giáo thế giới
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/56444A_moi_quan_he_giua_tin_nguong_va_hien_tuong_ton_giao_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phù trợ người lâm chung
này đều nhắm đến một mục đích duy nhất là giúp người đọc có thể nhận hiểu dễ dàng hơn nhờ vào những cách diễn đạt ràng, mạch ... kỳ một lý thuyết suy diễn nào. Hơn thế nữa, những phương pháp tu tập để đạt đến sự chứng nghiệm về sự chết đã được Ngài
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/tinh/765409_phu_tro_nguoi_lam_chung.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: