Kết quả 1 - 10 của 5398 các kết quả có nội dung Quán Thế Âm gần gũi bên mình. (2,9322 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
Đà kinh, quyển thượng, Vô lượng thọ kinh, quyển hạ, thì cho rằng, Bồ-tát Quán Thế Âm là thị giả của Đức Phật A Di Đà và hiện ở bên ... Âmbên Tây phương Cực lạc sắc thân rất trang nghiêm. Mật giáo cũng nói Bồ-tát Quán Thế Âm là thị giả của Đức Phật A Di
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm phương pháp khơi dậy trí tuệ & từ bi
trì niệm bằng cách nào? Nghĩa là phản quán lại tánh nghe chân thật của mình, nên không bị âm thanh bên ngoài chi phối, do đó hằng ... Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm phương pháp khơi dậy trí tuệ & từ bi Thích Đạt Ma Phổ Giác 02/03/2012 13:56 (GMT+7) Số lượt xem: 65175Kích cỡ chữ: Thời gian tu học tại thiền viện Thường Chiếu, chúng tôi có nhân duyên lớn hướng dẫn hoằng pháp và từ thiện cho người bất hạnh tại Trung tâm Bảo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/53420A_hanh_nguyen_bo_tat_quan_the_am_phuong_phap_khoi_day_tri_tue__tu_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quan Âm Bán Cá - Phim Truyện Phật Giáo.
gần gũi với mọi người. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ-Tát (3 lần).Quan Âm ... từng gặp, thật sự nàng ta là hiện thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm đấy!” Nói vừa dứt lời vị tăng kia cũng biết mất. Vì trong các hình tượng
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/7FC008_quan_am_ban_ca__phim_truyen_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Báu vật quốc gia: Tượng Bồ tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara)
gần gũi ấy nên dân gian gọi ngài bằng mấy tiếng đầm ấm: Mẹ Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Giao ... tựu”. Đó là trích lời của Bồ tát Quan Thế Âm bạch với Phật Thích ca về những ứng thân của mình. Ngài còn từ bi hóa thành thân của
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/76C201_bau_vat_quoc_gia_tuong_bo_tat_quan_the_am_avalokitesvara.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ miền Trung tôi viết...
(bắt đầu từ tâm mình khi ngắm sự bao dung, từ bi của tôn tượng Quan Thế Âm Bồ tát nơi Linh Ứng) thì chắc thế giới cũng sẽ bình an lắm ... chút lãng mạn và nét đẹp hiền hòa vốn có nhưng khi được đặt giữa dòng chảy lửng lờ dưới chân Thiên Mụ thì nó vẫn thi vị. Gần gũi và thân quen như
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77C600_tu_mien_trung_toi_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT 26/10/2012 10:52 (GMT+7) Số lượt xem: 154592Kích cỡ chữ: Quán Thế Âm, tên phạn là Avalokite’svara được dịch âm là A phộc lô chỉ đế thấp phạt la, A bà lô cát đế thước ba la… Xưa dịch là Quang Thế Âm hoặc Quán Thế Âm. Hiện nay dịch là Quán Thế Âm Tự Tại hay Quán Tự Tại. 33
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
mình rơi vào con đường cùng, bế tắc, không còn lối thoát; hãy vững niềm tin vào Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất tâm trì tụng Thần chú ... qúy vị đến gặp một vị Đại minh sư, một “Người” rất quen, luôn luôn gần gũi bên cạnh chúng ta, luôn luôn lắng nghe những lời khẩn cầu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
TRÂU Bồ Tát Quán Thế Âm, hình ảnh rất thân thiết, gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là ... Linh Ứng Quán Thế Âm 04/12/2012 15:04 (GMT+7) Số lượt xem: 117512Kích cỡ chữ: (1) NAM MÔ HẮC RA ÐÁT NA ÐA RA DẠ DA (NAMMO RATNATRAYAYA) Tay lần tràng hạt châu Quán âm rất nhiệm mầu Ai thường cầu lễ niệm Thân
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
TRÂU Bồ Tát Quán Thế Âm, hình ảnh rất thân thiết, gần gũi đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là ... Linh Ứng Quán Thế Âm 04/12/2012 15:05 (GMT+7) Số lượt xem: 117513Kích cỡ chữ: (1) NAM MÔ HẮC RA ÐÁT NA ÐA RA DẠ DA (NAMMO RATNATRAYAYA) Tay lần tràng hạt châu Quán âm rất nhiệm mầu Ai thường cầu lễ niệm Thân
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2012
Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2012 11/03/2012 15:46 (GMT+7) Số lượt xem: 87783Kích cỡ chữ: Tối 9/3 (tức 17/2 âm lịch), lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2012 đã chính thức khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Cùng với hàng ngàn tăng ni, phật tử, người dân và du khách, tham dự lễ hội Quán Thế Âm năm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/73D242_da_nang_khai_mac_le_hoi_quan_the_am_2012.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: