Kết quả 31 - 40 của 5595 các kết quả có nội dung Phụng dưỡng đúng pháp mới được phước lớn. (3,6912 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ba pháp hành cứu lấy đời sống
ác khủng bố chợt xảy đến cho đời, vận của chúng sanh đã hết, thân người khó được; chỉ còn phải thực hành theo pháp, hành nghĩa, hành phước ... chỉ còn có thực hành theo pháp, hành nghĩa, hành phước, chuyên tâm quay về nương tựa nơi giáo pháp của Phật.” Phật bảo Đại vương: “Đúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5E4042_ba_phap_hanh_cuu_lay_doi_song.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Hòa Thượng Thích Phúc Hộ
Đà Bình Định tham học với Tổ PHƯỚC HUỆ được 3 năm. 6-THỜI GIAN VÀ SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP: Năm Đinh Sửu (1937) Ngài đuợc 33 tuổi nhận lời ... xuất gia: thì Ngài đã cân nhắc và răn dạy: “Làm sao cho đạo Pháp được trường tồn, ngày một rạng rỡ. Các Thầy là Tăng bảo, là ruộng phước
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574009_tieu_su_hoa_thuong_thich_phuc_ho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp an cư của Tăng
nào Tăng đoàn biểu lộ được tính chất ấy, thì Chánh pháp của Đức Thế Tôn do Tăng đoàn tuyên dương mới có hiệu quả và chứng nghiệm hiện thực ... đạo, Đức Thế Tôn mới dạy nhiều về giới luật và pháp an cư cho Tăng đoàn. Ngài dạy pháp an cư cho Tăng đoàn, vì những lý do như sau: - Do
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/an-cu/7AD403_phap_an_cu_cua_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa việc Xuất Gia
mẹ vào chùa để phụng dưỡng. Chúng ta nhiều kiếp luân hồi trong lục đạo thì cũng có rất nhiều cha mẹ, nếu kiếp này được may mắn xuất ... ngại lớn nhất của họ là không hiểu được Phật pháp, vấn đề này liên quan đến sự giáo dục lâu dài, đồng thời phản ảnh hoạt động
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/53D040_y_nghia_viec_xuat_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ Hiếu với người con Phật
, Phật đã đặt ra câu hỏi: “Chỉ vì muốn phụng dưỡng cha mẹ mà làm các điều bất chánh, phạm pháp. Hay một người vì cha mẹ mà làm điều chân ... cuộc đời vô thường, vô minh. Dĩ nhiên vậy mới đúng nghĩa con cái báo đáp công ơn cha mẹ. Để làm được việc này, các con cần phải gần gũi thường
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7ED201_chu_hieu_voi_nguoi_con_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Để Phật giáo hưng thịnh: Yếu tố Nhân sự
đượcpháp bảo của Tòng Lâm, là thạch trụ của Tự Viện, và là nền móng vững chắc cho hậu thế, có thế thì thế hệ truyền thừa mới trao ... sau sẽ càng giảm dần, hoặc người xuất gia có tuổi đời lớn hơn, nhưng mục đích giáo dục không thể thay đổi được, đào tạo nên con người hoằng hóa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/72C201_de_phat_giao_hung_thinh_yeu_to_nhan_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tháp: Biểu tượng văn hóa cửa Thiền giữa dòng thế tục
về sau, tự thân ngôi tháp hay tháp xây dựng trong quần thể của chùa viện được sử dụng linh động hơn làm nơi thờ phụng di vật kỷ niệm và tro cốt ... . Những cơ sở quy mô, đẹp đẽ thì chỉ được dùng trong việc thờ phụng. Khi Phật giáo được truyền sang Trung Quốc và Việt Nam, song song
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/7AD602_bao_thap_bieu_tuong_van_hoa_cua_thien_giua_dong_the_tuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 108 Lời Tự Tại Của Pháp Sư Thánh Nghiêm
. 5. Người bận rộn có nhiều thời gian nhất, cần cù khỏe mạnh chẳng gì bằng. 6. Người bố thí có phước, người hành thiện an lạc. 7. Tâm lượng phải lớn, cái tôi phải nhỏ. 8. Phải biết buông thì mới giữ được, biết buông biết giữ, như vậy mới là người tự tại. 9. Biết mình biết người biết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/73420B_108_loi_tu_tai_cua_phap_su_thanh_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Hòa Thượng Thích Bửu Phước (1880-1948)
hoằng pháp lợi sanh. Hòa thượng Thích Bửu Phước thế danh Nguyễn Văn Hương. Sinh vào giờ Thìn ngày mồng 9 tháng ... Nghi năm thứ 2, vừa tròn 6 tuổi, được song thân cho phép, Ngài đến Tổ đình Khải Phước Nguyên (Cây số 9, Quốc lộ 80, nay thuộc xã Bình Thành
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/774002_tieu_su_hoa_thuong_thich_buu_phuoc_1880_1948.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn một đời thành tựu
đời nhiều kiếp đến nay tích lũy bao nhiêu nhân duyên căn lành phước đức, mới có thể đời nay gặp nghe và thọ trì pháp môn Tịnh Độ. Vì ... Pháp môn một đời thành tựu 26/12/2012 13:05 (GMT+7) Số lượt xem: 94335Kích cỡ chữ: Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử: Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/726611_phap_mon_mot_doi_thanh_tuu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: