Kết quả 11 - 20 của 5595 các kết quả có nội dung Phụng dưỡng đúng pháp mới được phước lớn. (4,0132 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH PHẬT THUYẾT ÂN CHA MẸ KHÓ ĐỀN ĐÁP (Phật Thuyết Phụ Mẫu Ân Nan Báo Kinh)
khổ lớn nhất..” cho nên Đức Thế Tôn khuyên bảo những người con hiếu rằng, nếu thương cha mẹ thực lòng, ngoài việc phụng dưỡng ra chúng ta nên khuyến khích cha mẹ tiếp nhận giới, pháp và tu tuệ, chỉ có cha mẹ mình đi đúng trên con đường tam vô lậu học như thế mới có thể bước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/7F5212_kinh_phat_thuyetan_cha_me_kho_den_dapphat_thuyet_phu_mau_an_nan_bao_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tội bất hiếu
, được xem như các bậc Đạo sư ở đời4. Và Ngài cho biết: Thờ cha mẹ đúng pháp, buôn bán đúng, thật thà. Gia chủ không phóng dật, được sinh Tự Quang thiên5. Ở đây, người con biết tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ đúng pháp; làm ra của cải vật chất bằng điều
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5FC249_toi_bat_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chưa có bàn thờ Phật, tụng kinh có được không?
tế hằng ngày. Có thế, thì việc thờ Ngài mới được lợi ích. Và thờ Phật như thế mới đúng với ý nghĩa thờ Phật. Ngược lại, nếu ... Chưa có bàn thờ Phật, tụng kinh có được không? 05/05/2013 17:57 (GMT+7) Số lượt xem: 49386Kích cỡ chữ: Nhà con chỉ có bàn thờ ông bà, mặc dù con rất tin tưởng Phật pháp, nhưng vì hoàn cảnh gia đình chật chội, nên con không lập bàn thờ Phật. Vậy xin hỏi: con có tụng kinh được không? Đáp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/57F412_chua_co_ban_tho_phat_tung_kinh_co_duoc_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRẢ ƠN ĐỦ CHO MẸ VÀ CHA
tuệ, có thể tạo thêm nghiệp cho cha mẹ mà không tích lũy được phước báo nào cả thì chưa thể gọi đó là thương, là hiếu đúng nghĩa và trọn ... chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7F4041_tra_on_du_cho_me_va_cha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giá trị thực tế của pháp môn Tịnh độ
pháp cụ thể mới áp dụng rộng rãi trong quần chúng. Phật dạy: Muốn sanh về cõi ấy, phải tu ba thứ phước: 1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng ... trong thế giới vô thường này là đạo tràng, là ruộng phước đức cho người tu học phụng sự để thành tựu lý tưởng giải thoát.Tịnh độ là pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E400B_gia_tri_thuc_te_cua_phap_mon_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sám Vu Lan - Kết tinh của sự báo hiếu
thế này mà nay ta mới nhận thức ra được con đường báo hiếu cha mẹ đúng đắn nhất. Con đường ấy xây dựng nên hiếu hạnh trong mỗi chúng ... luật luận- những phương pháp phát triển giữ gìn phước trí và nuôi lớn hạt giống Phật trong ta. Gia hộ bằng cách khuyến khích động viên
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5AD201_sam_vu_lan__ket_tinh_cua_su_bao_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VAI TRÒ CỦA MỘT VỊ TRỤ TRÌ
trình học hỏi tu tập, phải hết lòng phụng sự chánh pháp, phục vụ chúng sanh, thì mới có thể làm tròn được trọng trách “Tác Như Lai ... sự không thấy mình phụng sự mà còn phải thấy được bản chất của pháp không giáo hóa không phụng sự nữa. Khi ấy, chúng ta mới
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5BD44B_vai_tro_cua_mot_vi_tru_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngôi chùa gần 30 năm nuôi dạy trẻ bị bỏ rơi
bất hạnh, đến nay cơ sở nuôi dưỡng đối tượng xã hội chùa Diệu Pháp đã giúp cho hơn 500 mảnh đời có được cuộc sống ổn định. Trong số đó ... Diệu Pháp bây giờ đã được nhiều người biết đến, nhiều tổ chức từ thiện và cá nhân đã tới cùng sư cô Huệ Đức chung tay xây dựng và nuôi dưỡng
http://www.chuabuuminh.vn/nhip-cau-ban-doc/mat-thuong-nhin-doi/774409_ngoi_chua_gan_30_nam_nuoi_day_tre_bi_bo_roi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật
thế nào mới đúng ý nghĩa. Như trên đã nói, chúng ta thờ Phật là để tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với một Vị đã có ân đức lớn với nhân ... Ngài, và tỏ bày nguyện vọng chân chánh của mình, xá rồi cắm hương vào lư, đánh tiêng chuông và lạy Phật ba lạy. Lễ Phật như thế mới đúng pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7F560A_tho_phat_lay_phat_cung_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đến chùa với tinh thần đúng đắn
Đến chùa với tinh thần đúng đắn 01/01/2013 13:57 (GMT+7) Số lượt xem: 26187Kích cỡ chữ: Chúng ta phải ý thức rằng, việc công quả cho chùa chỉ là tu phước, còn tu tập học hỏi chánh pháp mới là tu huệ, mà tu huệ mới là phần chánh. Vì trong khi tu học mà thiếu trí huệ chỉ đạo ... bề cúng bái không thôi, thì chưa đúng với ý nghĩa đi chùa. Vì đi chùa như thế, cả đời cũng không hiểu được chánh pháp. Không hiểu biết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/56E650_den_chua_voi_tinh_than_dung_dan.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: