Kết quả 41 - 50 của 4912 các kết quả có nội dung Phật pháp nhiệm mầu. (4,4873 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ Truy Niệm & Phụng Tống Kim Quan Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thiện Nhơn nhập Bảo Tháp
nhuần Phật pháp, Bình Định, Phù Cát quê nhà.Thế danh Hồ Thanh Tùng, trong 6 anh em, Ngài đứng hàng thứ ba. Tại chùa Thiên Sanh Phù Mỹ, 12 tuổi quyết ... , 18 tuổi đã tham gia làm Thư ký Phật Giáo Cứu Quốc miền Trung, 23 tuổi, cùng pháp lữ vào Nha Trang tham phương học đạo, 26 tuổi đăng đàn thọ cụ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/736613_le_truy_niem__phung_tong_kim_quan_co_truong_lao_hoa_thuong_thich_thien_nhon_nhap_bao_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Sa di Diệu Mãn đã tự tại ra đi rồi! Ôi, Phật Pháp thật nhiệm mầu làm sao!
Chú Sa di Diệu Mãn đã tự tại ra đi rồi! Ôi, Phật Pháp thật nhiệm mầu làm sao! 06/10/2012 21:21 (GMT+7) Số lượt xem: 35275Kích cỡ chữ: Theo lời Hòa Thượng trưởng lão Huyền Tôn kể rằng, những ngày Hòa Thượng còn ở quê nhà, nơi Tổ đình Thiên Ấn – miền Trung, có một chú sa di tên Diệu Mãn ... trong Kinh A Di Đà, ra đi có định hướng. Ôi, Phật Pháp thật nhiệm mầu làm sao ! Chú Diệu Mãn ra đi nay đã hơn 70 năm, nếu đại chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E404B_chu_sa_di_dieu_man_da_tu_tai_ra_di_roi_oi_phat_phap_that_nhiem_mau_lam_sao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hàn Quốc: Bảo Tháp Thích Ca bừng lên ánh lửa Từ bi Trí tuệ
sáng Từ bi Trí tuệ của Phật Tổ, lại tắm mát trong cơn mưa Pháp nhũ, vừa ấm áp, vừa mát mẻ, mọi người đều bày tỏ lòng tôn kính đấng Đại Hùng Lực, Đại Từ bi, Trí tuệ, đem lại sự Tự do bình đẳng cho nhân loại chúng sinh. Mong rằng ngọn lửa linh thiêng mầu nhiệm này sẽ mồi cho thế hệ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/77E45A_han_quoc_bao_thap_thich_ca_bung_len_anh_lua_tu_bi_tri_tue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo
nhất chỉ có một Phật thừa. Đưa người đạt đến Phật thừa. */-Mật Giáo : Phật còn mở bày phương pháp kín nhiệm cho những ... thí... */-Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm : Phật Chỉ dạy duyên khởi các pháp, về tánh của pháp giới và mật lực siêu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/574201_y_nghia_ngay_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn một đời thành tựu
, lòng thành thật thì pháp phật mầu nhiệm. Pháp môn tu hành cao siêu, mầu nhiệm chính là giữ tâm rất bình thường ... việc như ăn mặc, đi đứng thường ngày. Lâu ngày như thế, tự mình có thể biết được sự mầu nhiệm trong câu niệm Phật. Niệm Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/726611_phap_mon_mot_doi_thanh_tuu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC PHẬT ĐÃ CỨU SỐNG TÔI
tụng kinh cầu nguyện và nhờ sức nhiệm mầu gia hộ của đức Phật, cuối cùng bà ta đã lành bệnh. Vào lúc hừng đông, tôi nằm mơ thấy đức Phật ... tín nữ, tôi đã phát biểu ngắn gọn như sau: “Tôi cảm thấy đức Phật đối với tôi giờ đây thực hết sức nhiệm mầu! Nhiều người đang đau khổ cùng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52C049_duc_phat_da_cuu_song_toi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ở tù nghe pháp, tu Tịnh Nghiệp được Vãng Sanh
Phúc được nghe sự mầu nhiệm của pháp môn Tịnh độ, liền tin sâu, không nghi, ngày đêm chí thành niệm Phật, nguyện cầu tiêu trừ ... ánh sáng rực rỡ, chắc chắn là Phật đến tiếp dẫn, hãy nhanh chóng báo cho ban trưởng ban Hàn Hương và đoàn trợ niệm!”. Pháp môn niệm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7FC04B_o_tu_nghe_phap_tu_tinh_nghiep_duoc_vang_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
, đại từ bi, vô quái ngại của vị Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt. Các Bậc tu hành giác ngộ trong dân gian ngày xưa có lẽ cảm nhận được sự mầu nhiệm ... đạo là con đường nhập thế của người tu, 84 ngàn pháp môn diệt trừ phiền não tự thân và muôn ngàn phương cách đưa giáo lý đạo Phật giúp người cùng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5EC608_bo_tat_thien_thu_thien_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo Tuyên Cổ Tự mang tên Quốc Sư xứ Kim Chi
và sắc phong Ngài làm Quốc Sư, cố vấn cho triều đình. Từ đây Vua cùng quần thần phát tâm hộ trì Tam Bảo, Quốc vương đại thần duy trì Phật pháp ... (Di tích cấp Quốc gia), một trong những nơi thu hút du khách thập phương đến tham quan chiêm ngưỡng, và tin tưởng vào sự linh thiêng mầu nhiệm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/775603_dao_tuyen_co_tu_mang_ten_quoc_su_xu_kim_chi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
nội lực của Phật giáo bị suy kiệt sau gần 100 năm bị “nhiệm vụ khai hoá” của thực dân Pháp gạt ra khỏi vai trò phên dậu văn hóa của dân tộc ... . Lửa thiêng nhiệm mầu. Sài Gòn, 1963. GHPGVN TP.HCM tái bản 2013.7. Quốc Tuệ (biên tập). Phật Giáo Việt Nam 1963. Saigon, 1964.8. Thích
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: