Kết quả 21 - 30 của 4912 các kết quả có nội dung Phật pháp nhiệm mầu. (3,2442 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
con đường dứt trừ vọng tưởng, thê nhập chân như. Một trong vô số pháp môn tu tập, với sự hành trì rất đơn giản nhưng thành tựu nhiệm mầu ... đem tâm thanh tịnh mà tưởng nhớ đến công đức mầu nhiệm và thân tướng trang nghiêm của Phật. Chữ Niệm ở đây là một tâm sở trong năm biệt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sám văn Mười Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền
, tán dương Như lai: Biển cả âm thanh con vận dụng cả, xuất ra vô tận lời chữ nhiệm mầu, cùng tận đời kiếp của thì vị lai, tán dương biển ... , và hiến cúng Phật, xin Phật ở đời, chuyển đẩy pháp luân, tùy hỷ, sám hối, bao thiện căn này con đem hồi hướng ích lợi chúng sinh có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7A420A_sam_van_muoi_nguyen_cua_bo_tat_pho_hien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức Lễ sám 12 lời nguyện niệm Phật
. ( 3 lần ) Khai-kinh Phật pháp rộng sâu rất nhiệm-mầu Trăm ngàn ức-kiếp khó tìm cầu Nay con thấy nghe chuyên trì tụng Nguyện tỏ Như-lai nghĩa nhiệm-mầu Nam-Mô Liên-Trì Hải Hội Phật Bồ-tát. ( 3 lần ) 1. Kính lạy Phật Di-đà, Con nay
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/57C40B_nghi_thuc_le_sam_12_loi_nguyen_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp tại Châu Phi
ta tìm hiểu đề tài này? Vì hoằng pháp luôn là trách nhiệm của Tăng ni Phật tử chúng ta, dù trong hay ngoài nước. Mai đây, khi Việt Nam ... mầu của Đức Phật đến với những đất nước ở châu Phi cũng sẽ là trách nhiệm của Phật giáo Việt Nam chúng ta.2) Bối cảnh của
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/72D240_hoang_phap_tai_chau_phi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành
an và hạnh phúc. Giáo pháp mà Đức Phật đã để lại cho thế gian thật sự là một giáo pháp mầu nhiệm, thiết thực trong mọi ... Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành 15/09/2012 08:32 (GMT+7) Số lượt xem: 120353Kích cỡ chữ: NSGN - Hoằng pháp phải được hiểu là những hành động cụ thể chứ không chỉ đơn thuần là giảng dạy lý thuyết Con đường hoằng pháp thành công của Đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/5BD249_hoang_phap_la_phai_huong_dan_phap_hanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quảng Đức rực lửa thiêng
Quảng Đức rực lửa thiêng Tâm Nhiên 15/05/2013 13:39 (GMT+7) Số lượt xem: 17197Kích cỡ chữ: Xứ trầm hương vườn xưa từ thuở nọ Người lớn lên văng vẳng tiếng chuông chùa Kim Cang Bát Nhã hòa cốt tủy Thấm tận nguồn pháp vũ thấu sau xưa Đường du hóa qua mọi miền đất ... tài vô minh đầy thảm hại Chúng sinh chìm trong bóng tối lo âu Chút thân tứ đại người nguyện đốt Ôi ! Thiêng liêng bừng ngọn lửa nhiệm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/566058_quang_duc_ruc_lua_thieng.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bình Định: Tiểu sử Hòa thượng Thích Tịnh Nhãn
kỳ 2007 – 2012, Ngài được Đại Hội Đại Biểu Phật giáo tỉnh Bình Định tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban Hoằng Pháp của Ban Trị Sự tỉnh nhà. Trong ... CÔNG CUỘC TRÙNG TU:Đối với Ngôi Phạm vũ Giác Hoàng, từ khi Ngài nhận trách nhiệm trú trì, tiếp nối Tổ nghiệp, truyền trì mạng mạch Phật pháp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57F61B_binh_dinh_tieu_su_hoa_thuong_thich_tinh_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÌNH KHÔNG BẾN
TÌNH KHÔNG BẾN 22/12/2012 18:27 (GMT+7) Số lượt xem: 15262Kích cỡ chữ: Ta đến với người vì người giống ta, giống từ ngàn kiếp xa, trong cùng dòng máu Phật. Ta đến với người, vì người trong ta, luân lưu từ bao kiếp, giữa cát bụi Ta bà. Ta thương người, vì người là hoa, Vì những chặng đường qua, bao xác thân hóa thành cát bụi, nuôi lớn loài cỏ hoa. Ta yêu người, vì người đâu khác ta, sự sống là bao la, nhiệm mầu muôn vẻ đẹp, như mây trắng chiều
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/566418_tinh_khong_ben.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Dashi - Dorzho Itigilov: Một vị Thánh tăng của Phật giáo Nga
định siêu việt.Truyền thống đạo Phật coi hiện tượng mầu nhiệm này là toàn thân xá lợi. Còn một người Do Thái không phải Phật tử thì ... nhắc đến hiện tượng thiêng liêng của Ngài với sự nhiệt thành đặc biệt. Còn người Nga hiện nay cho dù không là Phật tử cũng vô cùng tự hào về phép lạ mầu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7FD052_dashi__dorzho_itigilov_mot_vi_thanh_tang_cua_phat_giao_nga.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
Danh Sám Hối. Bây giờ tại hải ngoại chúng ta cũng vẫn tiếp tục tu tập theo truyền thống đó. Như thế đủ chứng minh tính mầu nhiệm của pháp ... này chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu những lý do nào khiến pháp môn này mang đến cho chúng ta những lợi lạc mầu nhiệm đó. Sau thời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/524603_phap_mon_lay_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: