Kết quả 1 - 10 của 5794 các kết quả có nội dung Phát Hiện Mới Về Nơi Sinh Của Đức Phật. (2,7302 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Tướng Râu Bát Tự Trên Diện Tượng Phật Trong Truyền Thống Nghệ Thuật Văn Hóa Tín Ngưỡng Phật Giáo Bắc Truyền
đến ngày hôm nay không nơi nào trên thế giới này mà không có sự xuất hiện hình tướng của Đức Phật, và cũng không chúng sanh ... ...”.Từ khi vua Ưu Điền phát tâm tạo tượng Phật, Đức Tướng của Đức Như Lai nương theo sự thể hiện từ lòng tôn kính của
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/576059_luoc_y_tuong_rau_bat_tu_tren_dien_tuong_phat_trong_truyen_thong_nghe_thuat_van_hoa_tin_nguong_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ thuật lịch sử tạo hình của Đức Phật
Nghệ thuật lịch sử tạo hình của Đức Phật 21/06/2013 19:55 (GMT+7) Số lượt xem: 95640Kích cỡ chữ: Ngày nay, người tin Phật, tu theo Phật được tiếp xúc với tranh tượng ảnh Phật gần như hàng ngày. Hình tượng Phật hầu như có mặt khắp nơi, có khi treo dưới kính chiếu ... khi thấy bàn chân có in hình bánh xe Pháp thuộc tướng quý của bậc đại nhân thì hãy mường tượng ra Đức Phật đản sinh đang đi từng bước
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/537251_nghe_thuat_lich_su_tao_hinh_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Niệm Công Đức Tắm Phật Trong Đại Lễ Phật Đản
những giọt nước của chín rồng phúng thủy ngày xưa, khi tắm cho Đức Phậtsinh vì muốn Ngài đem niềm tin mới và chân lý ... người, đây gọi là công đức của cam lộ thánh thủy tắm Đức Như Lai vậy. Phật Đản trở về, nhìn hình tượng sơ sanh của
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5F5441_y_niem_cong_duc_tam_phat_trong_dai_le_phat_dan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Những thành tựu đạt được chưa vững bền”
về sinh hoạt của quần chúng Phật tử trẻ, nhiều người tỏ ra rất mừng về sự phát triển trong những năm gần đây của ... phát tâm đến hành đạo”. Trung ương Giáo hội hiện có hai văn phòng điều tiết các chương trình hoạt động của Phật giáo trên cả nước
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73544A_nhung_thanh_tuu_dat_duoc_chua_vung_ben.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy nghĩ về phát triển tổ chức Gia đình Phật tử trong thời hội nhập
Suy nghĩ về phát triển tổ chức Gia đình Phật tử trong thời hội nhập Hạnh Tâm 25/10/2011 19:34 (GMT+7) Số lượt xem: 170852Kích cỡ chữ: Có vô số pháp môn để tu tập giác ngộ giải thoát, pháp môn nào cũng được thật hiện song song tinh thần “ Lý nhập” và “ Hành nhập ” của đạo Phật ... trong sáng của tiếng Việt. Tạo cơ sở cho đoàn sinh Phật tử hiểu về giá trị đạo đức Phật giáo truyền thống , biết tôn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72D60A_suy_nghi_ve_phat_trien_to_chuc_gia_dinh_phat_tu_trong_thoi_hoi_nhap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoạt động thanh thiếu niên Phật tử: Thực trạng và kiến nghị
hội II 1987 -1992 phong trào sinh hoạt thanh thiếu niên phía Bắc bắt đầu được khôi phục do sự nỗ lực phát tâm công đức của Phật ... niên về giáo lý Phật pháp, nghi lễ cũng như các chính sách pháp luật của nhà nước trong điều kiện hiện nay, Chư tăng cần tăng cường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/53E65B_hoat_dong_thanh_thieu_nien_phat_tu_thuc_trang_va_kien_nghi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tượng Phật có từ bao giờ?
nghiêm của đức Bổn sư đã làm cho vị vua này trăn trở nhiều đêm để cuối cùng nảy sinh ra một ý nghĩ: tạo hình tượng Phật. Việc làm đó ... thụ thẩm mỹ sâu sắc mới có thể thực hiện tốt công việc này. Vì hiện nay, theo ghi nhận của chúng tôi đã có rất nhiều nơi tạo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7E4449_tuong_phat_co_tu_bao_gio.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà
của Đông độ, có sự ảnh hưởng và truyền bá của Phật Giáo Bắc Truyền, Tổ đình Đông Lâm nơi sinh ra các bậc Tịnh Độ tông Đại sư, nơi tạo nhân duyên thù thắng cho không biết bao nhiêu hành giả tu pháp môn niệm Phật được vãng sanh về cảnh giới Tịnh Độ của
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/764201_chua_dong_lam_o_nui_lo_son_to_dinh_tinh_do_tong_phat_giao_bac_truyen_khoi_kien_tinh_do_uyen_va_baotuong_dai_phat_a_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo Phật và vấn đề nạo phá thai
nếu xét về phương diện đạo đức. (Damien Keown, Bản tin Khoa học và Thần học, 4/2004) Quan niệm của đạo Phật về sát sinh Theo giáo lý của đức Phật, để cấu thành nên một hành động sát sinh, phải có sự hiện diện của 5 điều kiện sau
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/53C043_dao_phat_va_van_de_nao_pha_thai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thông Điệp Sự Ra Đời Của Phật
sinh ra nơi chốn trần lao, nhưng tự tại với tất cả mọi cám dỗ của ngũ dục lục trần . Sự xuất hiện của Đức Phật ... từng phút giây . Chúng ta đã xét qua ý nghĩa về sự đản sinh của Đức Phật, để thấy rõ rằng sự xuất hiện của
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5648_thong_diep_su_ra_doi_cua_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: