Kết quả 1 - 10 của 5538 các kết quả có nội dung Pháp sư, người “phiên dịch”. (2,5081 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khoảnh khắc... “viên thành” của nhà phiên dịch Kinh tạng Pali
thành các bản dịch kinh tạng Pali. Ông kể rằng, Người đã bắt tay vào phiên dịch trong thời điểm “tất bật” với nhiều ... Khoảnh khắc... “viên thành” của nhà phiên dịch Kinh tạng Pali 07/09/2012 20:29 (GMT+7) Số lượt xem: 49120Kích cỡ chữ: GN - Tin Ông ra-đi-về cõi bất sinh đã dệt nên những cơn bồi hồi, xúc động. Biết nói cái gì, và sẽ nói cái gì về một vầng ánh sáng chói lọi vừa lịm tắt? Càng cố nói về cái
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5B4208_khoanh_khac_vien_thanh_cua_nha_phien_dich_kinh_tang_pali.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
dịch của Pháp đã thuộc vào loại khó lãnh hội. Trong trường hợp này, người biên tập kinh Việt dịch phải biết tham khảo, đối ... gì đấy cho Phật pháp, ít nhất thì cũng có thể gọi là báo đáp được phần nào công ơn của bổn tôi, người đã luôn dành cho tôi những phương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia
phiên dịch kinh “Đạo hành bát nhã” từ tiếng Phạn sang tiếng Hán gồm có: Đại Trúc Phật Sóc người nước Thiên Trúc khẩu truyền kinh ... tiến hành dịch kinh “Cửu thập chương”. Ban phiên dịch gồm có: Đại Vô La Xoa, người nước Vu Điền, đọc văn kinh tiếng Phạn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76564A_nguoi_trung_quoc_dau_tien_xuat_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
Kinh mà người Phật tử thường tụng đọc là Bát-nhã Tâm Kinh theo bản dịch của Pháp Huyền Tráng (ĐTK/ĐCTT, N0251, tập 8, trang ... phiên âm toàn văn bản Hán dịch của Pháp Cưu Ma La Thập, cho in nghiêng những câu không có nơi bản dịch của Pháp
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
người Phật tử thường tụng đọc là Bát-nhã Tâm Kinh theo bản dịch của Pháp Huyền Tráng (ĐTK/ĐCTT, N0251, tập 8, trang 848C). Ngoài ... đã ca ngợi hết lời những giá trị nơi bản dịch của pháp Huyền Tráng là đúng, nhưng cũng chẳng phải là mới mẻ gì, vì từ rất lâu nhiều người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ Buddha đến Bụt và Phật
Phù Đầu 浮 頭 Phù Đồ 浮 屠/浮 圖 Phục Đậu 復豆 Vật Tha 物 他 Vô Đà 毋陀 v.v…. Trên đây là một số cách mà người Trung Quốc, qua nhiều giai đoạn, dùng để dịch âm danh từ Buddha trong Phạn văn, dịch ý là “Giác giả”, nghĩa là “Đấng giác ngộ”, dùng để chỉ đức Phật. Hai cách phiên âm phổ biến được sử dụng trong
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/7ED040_tu_buddha_den_but_va_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỳ nhân Tây dịch Văn bia trên am Ngọa Vân
đường” trong tập Ngục trung Nhật Ký của Hồ Chí Minh. Tôi đã thôi ngạc nhiên khi biết chính giáo Ivo là người dịch tập thơ “Nhật ... ức của GS Ivo, những lúc dịch thơ lúc nào cũng thường trực hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh bởi chính ông đã từng phiên dịch cho Người
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/72500A_ky_nhan_tay_dich_van_bia_tren_am_ngoa_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐẠI PHÁP SƯ HUYỀN TRANG
Phim Phật Giáo ĐẠI PHÁP HUYỀN TRANG 14/11/2012 13:43 (GMT+7) Số lượt xem: 48733Kích cỡ chữ: ĐẠI PHÁP HUYỀN TRANG: Huyền Trang (chữ Hán: 玄奘; bính âm: Xuán Zàng; 602–?) là một Cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán. Nhà cũng là người sáng lập Pháp tướng tông (zh. fǎxiàngzōng 法相宗), một dạng của Duy thức tông (zh. 唯識宗, sa. yogācāra, vijñānavāda
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5B500A_dai_phap_su_huyen_trang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài Suy nghĩ sau khi đọc bài : “Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN” cùa tác giả Huệ Minh
sách Đại thừa bằng chữ Phạn đã được dịch ra chữ Hán hoặc do các Đại người Ấn như Kumārajiva (Cưu Ma La Thập) hay các Đại người ... tham học với các nhà Tây tạng một cách chính qui như từng tu học với các Thầy, Tổ Việt Nam thì cũng bài trí các ảnh tượng gồm những vị Pháp
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/724403_vai_suy_nghi_sau_khi_doc_bai__tu_a_mi_da_phat_lai_nghi_them_ve_van_nan_cua_phat_giao_vn_cua_tac_gia_hue_minh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu sửa Tháp xá lợi lưỡi ngài Cưu Ma La Thập
Thập, Chân Đế, Huyền Trang và Bất Không. Riêng ngài La Thập được xưng tụng là "ngôi Thái sơn bắc đẩu phiên dịch kinh điển." Các Pháp ... thỉnh các Pháp Tháp xá lợi lưỡi của ngài Cưu Ma La Thập hiện diện cách nay 1.600 năm, là ngôi bảo tháp đã trùng tu đại quy mô lần thứ năm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/56F210_tu_sua_thap_xa_loi_luoi_ngai_cuu_ma_la_thap.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: