Kết quả 1 - 10 của 1929 các kết quả có nội dung Pali Vi���t �����i Chi���u. (3,2942 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
, một đại hội các vị tu sĩ (Tỳ khưu, Bhikkhu) được tổ chức, ngày nay được gọi là Đại Hội Tăng Già I, tại vùng đồi núi ngoại ... Bộ chính: Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, và Tăng Chi bộ. Kết Tập Lần Thứ 2 Trong 45 năm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển
VI TƯƠNG ƯNG BỘ KINH Chương VII TĂNG CHI BỘ KINH (ANGUTTARA NIKĀYA) CHƯƠNG VIII TẬP HỢP BỘ KINH CHƯƠNG X TẠNG THẮNG PHÁP MỤC LỤCLời Mở Đầu[01] Chương I: Thế Nào Là Tạng Luật? a. Bảy Loại Vi Phạm Tội b. Khi Nào và Lý Do Tại Sao Đức Phật Đặt Ra Giới Luật c. Chấp Thuận
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/766419_huong_dan_doc_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tường thuật trực tiếp Lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VII và khai giảng cử nhân Phật học khóa IX
tốt nghiệp từ khóa I đến khóa VI đã và đang du học ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan...ở các cấp học Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc nhiều ngành ... tốt nghiệp.Cụ thể, có 392 Tăng Ni sinh khoa Phật giáo VN, 234 Tăng Ni sinh khoa Triết học Phật giáo, 75 Tăng Ni sinh khoa Pali, 14 Tăng Ni sinh khoa Phạn
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/76C600_tuong_thuat_truc_tiep_le_tot_nghiep_cu_nhan_phat_hoc_khoa_vii_va_khai_giang_cu_nhan_phat_hoc_khoa_ix.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phương thức giáo dục tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập
Học Việt Nam. Kinh Tăng Chi Bộ, Thích Minh Châu (dịch), quyển I, TPHCM: Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ... Minh Châu, Kinh Tăng Chi Bộ, quyển I, 1996: 415ff, 435ff; F. L. Woodward (dịch), The Book of the Gradual Sayings (Kinh Tăng Chi Bộ), quyển
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/524241_phuong_thuc_giao_duc_tuoi_tre_phat_giao_trong_thoi_ky_hoi_nhap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tường thuật trực tiếp Lễ tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VII và khai giảng cử nhân Phật học khóa IX
vào công tác lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Khoảng 500 Tăng Ni sinh tốt nghiệp từ khóa I đến khóa VI đã và đang du học ở Trung Quốc, Ấn ... VII đã tốt nghiệp.Cụ thể, có 392 Tăng Ni sinh khoa Phật giáo VN, 234 Tăng Ni sinh khoa Triết học Phật giáo, 75 Tăng Ni sinh khoa Pali, 14 Tăng Ni sinh
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/76C601_tuong_thuat_truc_tiep_le_tot_nghiep_cu_nhan_phat_hoc_khoa_vii_va_khai_giang_cu_nhan_phat_hoc_khoa_ix.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Những Con Thiêu Thân (Phật Tự Thuyết, Tiểu Bộ)
Kinh Những Con Thiêu Thân (Phật Tự Thuyết, Tiểu Bộ) Hòa thượng Thích Thiện Châu 11/01/2013 13:53 (GMT+7) Số lượt xem: 24049Kích cỡ chữ: I- Giới Thiệu Ðây là những bài thuyết ngắn được rút ra từ tập "Phật tự thuyết" (Udana) [2], phẩm thứ sáu trang 72 (PaliText Society) thuộc Tiểu Bộ kinh (Khuddaka ... ra Anh ngữ; Pali Text Society ấn hành 1935. Hòa thượng Minh Châu đã dịch ra Việt ngữ, Tu thư Phật học Vạnh Hạnh ấn hành, 1978.[3]. Vườn ông Anathapindika
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/76F411_kinh_nhung_con_thieu_than_phat_tu_thuyet_tieu_bo.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CÁCH BÁO ÂN CHA MẸ QUA KINH TẠNG PALI
kheo, vì mẹ cha giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này.(Phẩm nghiệp công đức, Tăng chi bộ kinh I)Người ... , này các tỷ kheo là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.(Tăng chi bộ kinh I, chương 2, phẩm tâm thăng bằng)Theo kinh điển tín, giới, thí, tuệ được xem
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7FC21B_cach_bao_an_cha_me_qua_kinh_tang_pali.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NS Thích Nữ Hương Nhũ 08/07/2011 09:34 (GMT+7) Số lượt xem: 52888Kích cỡ chữ: MỤC LỤCLời nói đầu PHẦN I: DẪN NHẬP Ý nghĩa - mục đích chọn đề tài và phạm vi đề tài PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TÂM LÝ HỌC PHỔ THÔNG VÀ TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO Mục lục LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: DẪN NHẬP Ý nghĩa - mục đích chọn đề tài và phạm vi đề tài PHẦN HAI GIỚI
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/luan-van/7ED01B_vai_net_ve_tam_ly_hoc_pho_thongva_tam_ly_hoc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: 830 TNS tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VII
trung ương đến địa phương. Khoảng 500 Tăng Ni sinh tốt nghiệp từ khóa I đến khóa VI đã và đang du học tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Thái ... Tăng Ni sinh khoa Pali, 14 Tăng Ni sinh khoa Phạn Tạng, 78 Tăng Ni sinh khoa Phật giáo Trung Quốc và 37 Tăng Ni sinh khoa Lịch sử Phật giáo (khóa VII) đã
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/535448_hoc_vien_phat_giao_viet_nam_tai_tphcm_830_tns_tot_nghiep_cu_nhan_phat_hoc_khoa_vii.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Âm nhạc trong kinh Phật
Âm nhạc trong kinh Phật 19/04/2012 20:50 (GMT+7) Số lượt xem: 144568Kích cỡ chữ: Bài này được viết để khảo sát về một số đoạn văn trong Kinh Tạng Pali có liên hệ tới âm nhạc, để thấy rằng âm nhạc khi sử dụng như một phương tiện hoằng pháp cũng được Đức Phật tán thán. Đúng ... sĩ tuyệt vời. Ngài sử dụng ngôn ngữ tuyệt vời. Để giải thích những điều khó nghĩ bàn, để dạy những giáo lý vi diệu, thường xuyên đọc những bài
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/7EC608_am_nhac_trong_kinh_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: