Kết quả 1 - 10 của 5217 các kết quả có nội dung PHẬT PHÁP CĂN BẢN. (3,3062 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa của tràng 108 hạt
27 hạt tượng trưng cho mười tám Pháp Học Nhân và chín Pháp Vô Học. Chuỗi 21 hạt hàm ý Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần và Ngũ Trí Phật ... Ý nghĩa của tràng 108 hạt 15/12/2012 09:21 (GMT+7) Số lượt xem: 59353Kích cỡ chữ: Quá khứ do sáu căn không thanh tịnh, chạy theo trần cảnh khởi lên đắm trước tạo nghiệp: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Chúng ta lần tràng hạt 108 lần trong khi niệm Phật, là quyết tâm đoạn trừ 108 món phiền não
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/727658_y_nghia_cua_trang_108_hat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Tam Thập Tam Thân Quán Thế Âm tại tháp Hoà Bình - Nhật Bản
Hình Ảnh: Tam Thập Tam Thân Quán Thế Âm tại tháp Hoà Bình - Nhật Bản chuaminhthanh.com 23/03/2013 15:54 (GMT+7) Số lượt xem: 26702Kích cỡ chữ: Tuỳ Duyên Ứng Hiện là phương tiện để hoá độ chúng sanh của Đại Thừa Bồ Tát trên căn bản Từ Bi và Trí Tuệ. Cho nên Phẩm Phổ Môn Bồ tát Quán Thế Âm đã tuỳ duyên ứng hiện 33 thân để thuyết pháp giáo hoá chúng sanh trong Tam giới lục đạo. Từ Bi - Trí Tuệ cũng chính là căn bản tu tập của hành
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/nhiep-anh/52F41B_hinh_anh_tam_thap_tam_than_quan_the_am_tai_thap_hoa_binh__nhat_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ấn Độ phát hành bộ kinh Pháp Hoa chép tay
Ấn Độ phát hành bộ kinh Pháp Hoa chép tay 10/05/2012 21:24 (GMT+7) Số lượt xem: 32785Kích cỡ chữ: GNO - Một bản chép tay kinh Phật quý hiếm, được phát hiện bởi những người chăn thả gia súc vào năm 1931, đã được in thành sách và phát hành ở Ấn Độ. Bộ kinh Pháp Hoa được tìm thấy năm 1931Đó là bộ kinh Pháp Hoa đã được tìm thấy ở Gilgit, Pakistan ngày nay. Tài liệu này, có niên đại từ thế kỷ thứ V, có lẽ là bản
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/7F5400_an_do_phat_hanh_bo_kinh_phap_hoa_chep_tay.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LƯỢC GIẢI NHỮNG PHÁP SỐ CĂN BẢN
LƯỢC GIẢI NHỮNG PHÁP SỐ CĂN BẢN 21/07/2011 09:55 (GMT+7) Số lượt xem: 112179Kích cỡ chữ: Lời thưa nhân kì tái bản Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, Kính thưa chư vị đạo hữu, Kính thưa chư vị độc giả, Mục lục BAN BẢO TRỢ PHIÊN DỊCH PHÁP ... ước của chúng tôi đã được toại nguyện, và tôi có được niềm vui giới thiệu tập Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản với quý vị độc giả bốn phương
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/7F4013_luoc_giainhung_phap_so_can_ban.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Về dạng sách giáo lý Phật giáo phổ thông tóm lược, nhỏ gọn
Về dạng sách giáo lý Phật giáo phổ thông tóm lược, nhỏ gọn Minh Thạnh 29/12/2011 07:21 (GMT+7) Số lượt xem: 110901Kích cỡ chữ: Sách phổ biến giáo lý Phật giáo cấp độ phổ thông, căn bản, xuất bản dưới hình thức nhỏ, ít trang, chữ to, với mục tiêu dễ đọc, đọc nhanh, dễ bỏ túi, mang ... Phật giáo Nguyên thủy không còn chú trọng đến mảng sách truyền thống của mình, sách giáo lý Phật giáo phổ thông, căn bản, tóm
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/735209_ve_dang_sach_giao_ly_phat_giao_pho_thong_tom_luoc_nho_gon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lớp học trở thành “người Phật tử thuần thành”
người con Phật tài đức - Ảnh: C.T Từ năm 2008 đến nay, Ban Hoằng pháp THPG Hà Nội đã tổ chức thành lập được 7 lớp học giáo lý căn bản ... giáo lý căn bản cho Phật tử tại gia trên toàn TP.Hà Nội. Những lớp học quy củ Trong những năm qua, các lớp học giáo lý đã liên tục
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5ED241_nhung_lop_hoc_tro_thanh_nguoi_phat_tu_thuan_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp thân, Ứng thân và Báo thân Phật trong Thi Ca Việt Nam
Pháp thân, Ứng thân và Báo thân Phật trong Thi Ca Việt Nam Thích Minh Đức thi hóa 15/07/2011 07:17 (GMT+7) Số lượt xem: 58419Kích cỡ chữ: Pháp thân, Ứng thân và Báo thân Phật trong Thi Ca Việt Nam, qua vần thơ của Thầy Minh Đức, phổ theo phần diễn nghĩa trong phạn ngữ của TS Huệ Dân ... thiền Đầy đủ như ý thiện duyên Năm phần căn bản tinh chuyên hộ trì Bảy phần thánh đạo tức thì Tám phần bát chánh ngay khi cũng vì Ứng thân
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5B521A_phap_than_ung_than_va_bao_than_phat_trong_thi_ca_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Tu Chứng Kinh Hoa Nghiêm
ngại pháp giới 3. Lý sự vô ngại pháp giới 4. Sự sự vô ngại pháp giới 1a. Thể Tánh Hư Không (Căn Bản Trí hay Chơn Tâm). Lý ... bất tư nghì vô ngại giải thoát làm thể. Ðó là ý nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm. (HT. Thích Trí Tịnh) III. Pháp Thể Nhập Căn Bản
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/7E564A_phap_tu_chung_kinh_hoa_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng đi nào cho Hoằng pháp trong thời hiện đại
tộc, hòa nhập vào nhau như nước với sữa. Điều này cũng thể hiện tinh thần hoằng pháp căn bản của Phật giáo là Khế cơ, khế lý, khế ... Hướng đi nào cho Hoằng pháp trong thời hiện đại Hoằng Tuệ 06/10/2012 17:23 (GMT+7) Số lượt xem: 67434Kích cỡ chữ: “Này chư Tỷ Kheo, hãy du hành và an lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người” Mỗi người con Phật ai ai cũng lấy tinh thần: “Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi bản
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7A424A_huong_di_nao_cho_hoang_phap_trong_thoi_hien_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Phật Hiểu Theo 37 Phẩm Trợ Đạo
trước khi vào biển Phật phải có niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản này là tin ba ngôi Tam Bảo, là Phật, Pháp ... căn bản, người Phật tử sẽ vững vàng bước đi vào đạo mà không sợ vấp ngã. Đối với pháp niệm Phật ở Tín căn, người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5AD00A_niem_phat_hieu_theo_37_pham_tro_dao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: