Kết quả 1 - 10 của 5620 các kết quả có nội dung Nhân Quả Có Thật Không. (3,2812 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lợi ích của việc tin và sống theo định luật nhân quả
chuyển hóa thành một nhân tốt cho hệ thống nhân quả- tức là cuộc đời- của tôi. 3. Không lo sợ. ” Không điều ... nào thể xảy ra với tôi, nếu tôi không nhân quả đó. Người Phật tử sống cuộc đời không lo sợ như vậy. Còn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/774208_nhung_loi_ich_cua_viec_tin_va_song_theo_dinh_luat_nhan_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bát Nhã Tâm Kinh
không ta Duyên từ năm uẩn hợp thôi mà Tạm thời hội tựu xem như thật Ðến lúc nhận chơn huyển hóa à. Sắc tướng không ... ách vọng tâm nhứt thiết không: Sợ hải thọ từ không thật Nhận hành điên đảo quên không Cái không mộng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/526458_bat_nha_tam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải nghi về nhân quả
Giải nghi về nhân quả 25/12/2011 12:58 (GMT+7) Số lượt xem: 76891Kích cỡ chữ: Một số người đặt câu hỏi thế này: “Người tu Phật thể thay đổi được quả khổ của đời mình không?” Vì đa số Phật tử nghĩ mình tu thì bao nhiêu tội ... khiên đời trước. Vậy nói tu hành thể thay đổi được nhân quả, đúng không? Đa số nói không được, nếu đổi không được
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/535009_giai_nghi_ve_nhan_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÀI TOÁN NHÂN QUẢ
đã không gieo thì quả không bao giờ . Quả đã thì nhất định phải nhân duyên. Và ... khổ ta không gặt. Nhân lành ta đã gieo trồng, thì quả vui ắt ta phải . Nhưng, tại sao ở trong đời những người
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/76D203_bai_toan_nhan_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả Trong Đời Sống Xã Hội và Khoa Học
loạn. Nói về hành động cá nhân, nếu không nhận thức luật nhân quả thì không gì ngăn cản con người làm ... quả là sợi dây vô hình nối liền hai biến cố xuyên qua thời gian và không gian. Cho nên khi hiểu luật nhân quả, ta
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/72D048_luat_nhan_qua_trong_doi_song_xa_hoi_va_khoa_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài toán muôn đời
không gieo thì quả không bao giờ . Quả đã thì nhất định phải nhân duyên. Và ... không gieo, thì quả khổ ta không gặt. Nhân lành ta đã gieo trồng, thì quả vui ắt ta phải . Nhưng, tại sao ở trong
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/57D040_bai_toan_muon_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhận thức về nhân quả và nghiệp
đường ác. Thật đáng tiếc!!! Cõi Dục, bốn đường ác tâm tán loạn quá si mê không hề biết nhân quả và nghiệp là gì, luôn hành động ... tự tại không dính mắc vào nhân quả và nghiệp”. Ở đây chỉ thuần ý nghiệp thiện rất vi tế. Cõi Vô Sắc nhất niệm cao sâu, với
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7A5048_nhan_thuc_ve_nhan_qua_va_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bạn có biết nhà tiên tri Vanga không?
vậy, quả như vậy thì dù Vanga "tiên tri" hay không thì ...sự việc ấy cũng diễn ra theo quy luật của nó. Mình tin nhân quả ... tôi chỉ tin nhân quả. Nhìn sâu vào bản thể sanh-trụ-dị-diệt để thấy vô sinh - Ảnh minh họa Bạn ấy bảo sao không quan tâm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/loi-cam-on-cuoc-song/7AC600_ban_co_biet_nha_tien_tri_vanga_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ Tát Sợ Nhân; Chúng Sanh Sợ Quả
nhân quả giúp chúng ta nhìn đúng lẽ thật, sống an lành, trở thành người gan dạ mạnh mẽ không nhát nhúa yếu đuối. Ví dụ ... , ai sợ quả xấu là kẻ mê, là chúng sanh. Bồ Tát hay chúng sanh là tự chúng ta thấy biết đúng sự thật hay không, chớ không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/564602_bo_tat_so_nhan_chung_sanh_so_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nợ thì phải trả
đáng kể đến các đối tác mà Công ty A nợ tiền nhưng không khả năng chi trả. Vậy theo luật Nhân quả của Phật giáo thì Công ty ... thực chất chỉ là phát hiện của Đức Phật về sự thật nhân-duyên-quả trong vũ trụ bằng tuệ giác chứng ngộ của Ngài sau khi thành đạo. Nhân
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5AD400_no_thi_phai_tra.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: