Kết quả 51 - 60 của 3116 các kết quả có nội dung Nghi quỹ A Di Đà. (3,5562 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức Lễ sám 12 lời nguyện niệm Phật
;} Nghi-thức Tụng 48 lời nguyện của Phật A-Di-Đà *Tiết thứ làm nghi : - Chủ lễ niệm hương. - Dâng hương - tác ... ; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/57C40B_nghi_thuc_le_sam_12_loi_nguyen_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BẠCH
, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 3/11: Đại Pháp hội Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La A Di Đà Quán Âm, Đại đàn hoả tịnh tức tai, Vũ điệu ... quốc thái dân an và Đại đàn A Di Đà cầu siêu, cúng dường liên hoa Tuệ Đăng tạiThiền Viện Vạn Hạnh, 39 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp Đà
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/735643_thong_bach.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gặp nhà sư hóa thân thành Phật Di Lặc
rỡ như sắc xuân, sự thân thiện, dễ mến nhưng đừng làm mất sự uy nghi của một vị Phật. Dù bản thân thầy có thể hình đô con, phù hợp với việc hóa thân Di ... Gặp nhà sư hóa thân thành Phật Di Lặc 09/02/2013 23:26 (GMT+7) Số lượt xem: 67918Kích cỡ chữ: (Soha.vn) - Để có được bộ ngực hoành tráng như ngực Ngài, thầy cũng bắt buộc phải độn vải vào trong ngực. Mùa Xuân trong đạo Phật được gọi là xuân Di Lặc vì ngày bắt đầu năm mới là ngày lễ vía của Phật Di
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/77F450_gap_nha_su_hoa_than_thanh_phat_di_lac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Độc đáo kho mộc bản kinh Phật thứ hai ở Bắc Giang
Giang) vừa được gửi tới UNESCO công nhận di sản tư liệu của thế giới. Chùa Bổ Đà cổ kính đang lưu giữ kho mộc bản kinh Phật - Ảnh: Hải DươngHình khắc Đức Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát trên ván rất tinh xảo Kho mộc bản đang nằm trong hậu viện của ngôi chùa Bổ Đà trên dãy núi Phượng Hoàng, thôn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76C640_doc_dao_kho_moc_ban_kinh_phat_thu_hai_o_bac_giang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo.
người trong ban hộ niệm đến liên hệ với gia đình và hộ niệm cho người sắp lâm chung. Chỉ niệm bốn chữ thôi A Di Đà Phật không phải Nam Mô A Di Đà Phật, bạn con kể lại mỗi khi ban hộ niệm của nhóm bạn con đi tới đâu, và niệm tụng cầu nguyện cho ai thì người đó được vãng sanh. Con rất nghi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77D649_suy_tu_ve_van_nan_loai_tang_ra_khoi_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo.
người trong ban hộ niệm đến liên hệ với gia đình và hộ niệm cho người sắp lâm chung. Chỉ niệm bốn chữ thôi A Di Đà Phật không phải Nam Mô A Di Đà Phật, bạn con kể lại mỗi khi ban hộ niệm của nhóm bạn con đi tới đâu, và niệm tụng cầu nguyện cho ai thì người đó được vãng sanh. Con rất nghi
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/77D649_suy_tu_ve_van_nan_loai_tang_ra_khoi_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo Và Vận Mệnh - Đại Sư Tinh Vân
thọ báo; ba, tùy nhất niệm lúc lâm chung thọ báo. Kinh A-di-đà nói: “Nếu có người nghe nói đến Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu, ví như một ngày hoặc đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì người đó lúc sắp lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ngay trước
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72400B_phat_giao_va_van_menh__dai_su_tinh_van.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo & vận mệnh
tập khí bình thường thọ báo; ba, tùy nhất niệm lúc lâm chung thọ báo. Kinh A-di-đà nói: “Nếu có người nghe nói đến Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu, ví như một ngày hoặc đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì người đó lúc sắp lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BD042_phat_giao__van_menh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT Hán văn: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác Việt dịch: HUYỀNTHANH 31/07/2011 17:41 (GMT+7) Số lượt xem: 80307Kích cỡ chữ: Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.1978 BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT . Hán văn: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác Việt dịch: HUYỀNTHANH Nam mô A Di Đà Phật (Giải thích tên là Vô Lượng Thọ bên cạnh Kinh phụng tán, cũng nói là an dưỡng) _Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/5FD01B_bai_ke_ca_ngoi_duc_phat_a_di_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa của Trai đàn Chẩn tế
quan sát bình đẳng các pháp không bị ràng buộc ngã và pháp.Án PhươngTây: A Di Đà Phật (Amitabhà), hiển sắc màu trắng, trở mặt vào Trung ương ... Ý nghĩa của Trai đàn Chẩn tế 20/04/2012 11:01 (GMT+7) Số lượt xem: 98973Kích cỡ chữ: Thông thường có hai bộ mạn đà la. Kim Cang giới mạn đà la (Vajradhàtu-mandala) biểu tượng cho trí huệ sở chúng của Phật. Thai tạng giới mạn đà la (garbhadhàtu-mandala) biểu tượng cho phương tiện độ sanh của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7EC400_y_nghia_cua_trai_dan_chan_te.aspx

Các trang kết quả: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: