Kết quả 1 - 10 của 3116 các kết quả có nội dung Nghi quỹ A Di Đà. (2,6312 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chương trình tổ chức tang lễ cho Chư Tôn Đức Tăng Ny Phật Giáo viên tịch
môn đồ pháp quyến5. Điếu văn 6. Phát biểu7. Cảm tạ của Ban tổ chức8. Cử hành lễ di quan9. Cử hành nghi lễ nhập tháp10. Hoàn mãn ĐỘI ... Ban Tổ chức3. Xe Di Đà phóng quang4. Xe Ban Chứng minh5. Xe vòng hoa6. Xe di ảnh, lư hương, y pháp7. Xe Ban Kinh sư9. Xe
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7EC01A_chuong_trinh_to_chuc_tang_le_cho_chu_ton_duc_tang_ny_phat_giao_vien_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hội Thủy Lục – pháp hội đọc tụng Kinh điển của chư Phật
Pháp Hội Thủy Lục – pháp hội đọc tụng Kinh điển của chư Phật 13/07/2012 22:01 (GMT+7) Số lượt xem: 59605Kích cỡ chữ: Là pháp hội đọc tụng Kinh điển của chư Phật, kết hợp với sám hối, chẩn tế cô hồn, trai thiên, thuyết pháp cho cõi u minh, do Hòa thượng Chí Công và các vị Cao Tăng biên soạn nghi quỹ ... Pháp Liên Hoa, Kim Quang Minh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Đại Phương Viên Giác, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Lương Hoàng Bảo
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/7FC44A_phap_hoi_thuy_luc__phap_hoi_doc_tung_kinh_dien_cua_chu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân
Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân 10/07/2011 10:02 (GMT+7) Số lượt xem: 31227Kích cỡ chữ: Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5053_niem_a_di_da_phat__nhac_vo_ta_han.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trại điêu khắc đá quốc tế tại Đà Nẵng thu hút gần 300 tác giả
đó TP Đà Nẵng là nơi đăng cai vòng chung khảo với chủ đề: “Đà Nẵng - nơi tiếp nối con đường di sản”. Các tác phẩm tham dự trại điêu khắc đá ... thúc, UBND TP Đà Nẵng sẽ chọn 15 tác phẩm để trưng bày tại Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn, đặt tại các giao lộ lớn của TP hoặc tổ chức bán đấu giá gây quỹ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/767453_trai_dieu_khac_da_quoc_te_tai_da_nang_thu_hut_gan_300_tac_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa niệm “Nam mô A Di Đà Phật”
Ý nghĩa niệm “Nam mô A Di Đà Phật” 13/09/2012 14:28 (GMT+7) Số lượt xem: 33784Kích cỡ chữ: Khi niệm phật, người ta thường nói "Nam mô A Di Đà Phật". Vậy câu này có nghĩa là gì? A Di Đà là tên một vị Phật nhưng Nam Mô có nghĩa là gì? Thông thường, Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa như sau: Nam Mô ở đây có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. A: Có nghĩa là Vô, Không Di Đà: Nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7F4009_y_nghia_niem_nam_mo_a_di_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát
Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát 01/10/2012 08:55 (GMT+7) Số lượt xem: 12522Kích cỡ chữ: Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5A524B_su_tich_phat_a_di_da_va_bay_vi_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh
nghi của Mật giáo. Nghi thức này đầu tiên căn cứ vào Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà-la-ni do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, Trung ... -la-ni Nghi Quỹ, Thí Chư Ngạ Quỷ Ẩm Thực Cập Thủy Pháp … Đến đời Tống, các Danh tăng Trung Quốc lại hưng khởi pháp thí thực, phần nhiều
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/52C20A_nguyen_du_va_van_te_thap_loai_chung_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỄ THÁNG BẢY Cho những oan hồn phiêu bạt
trí. [5] Du-già tập yếu cứu A-nan đà-la-ni Diệm khẩu quỹ nghi kinh, Đường Bất Không dịch ... sát bình đẳng các pháp không bị ràng buộc ngã và pháp. A-di-đà Phật (Amitabhā): thủy đại (ab-dhātu), khả năng kết hợp các
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7A4000_le_thang_baycho_nhung_oan_hon_phieu_bat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
. Nghi quỹ sám pháp này được tôn giả soạn tập, căn cứ vào Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà ... Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi 15/07/2011 14:44 (GMT+7) Số lượt xem: 276804Kích cỡ chữ: Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp Tôn giả Tứ Minh Tri Lễ [1], biên tập nghi quỹ. Luật sư Hoa Sơn Độc Thể [2], sửa văn chỉnh lời. Sa môn Gia Hòa Tịch Xiêm [3], thêm tranh khắc bản. Việt dịch: Quảng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
). Bi hoa kinh còn cho biết, Quán Thế Âm là vị Bồ-tát Nhất sanh bổ xứ, Pháp thân Đại sĩ, đồng thời là vị Bồ-tát kế thừa vị trí của Phật A Di Đà ... nạn, thể hiện bi nguyện vô cùng rộng lớn của Ngài. Bồ-tát Quán Thế Âm và Phật A Di Đà có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Ngài không những
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: