Kết quả 41 - 50 của 5106 các kết quả có nội dung Nam mô A Di Đà Phật,. (2,9332 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Phật Không Phải Là Kêu Phật
điều kiện vãng sanh. Một là hành giả tin Đức Phật Di Đà qua lời dạy của Phật Thích Ca và tin có thế giới Tịnh độ của Đức Di ... nhiên, đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu tên Phật.Suốt ngày chúng ta đọc Nam-
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/52F453_niem_phat_khong_phai_la_keu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
, lễ Phật mà lui ra. NAM A DI ĐÀ PHẬT * * * Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến Chư tôn Thiền đức Tăng Ni ... mãn. Kính chúc quý vị Giới, Định, Tuệ viên mãn – thân tâm thường lạc! NAM PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT http://www.daibi.vn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/5E5202_bo_tranh_phat_thuyet_a_di_da_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo.
niệm bốn chữ thôi A Di Đà Phật không phải Nam A Di Đà Phật, bạn con kể lại mỗi khi ban hộ niệm của nhóm ... cách bắt chước cách niệm Phật của các cụ bà, cụ ông miền bắc cả ngàn năm nay: “ Con niệm Nam A Di Đà Phật”. Thích Giác
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77D649_suy_tu_ve_van_nan_loai_tang_ra_khoi_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo.
niệm bốn chữ thôi A Di Đà Phật không phải Nam A Di Đà Phật, bạn con kể lại mỗi khi ban hộ niệm của nhóm ... cách bắt chước cách niệm Phật của các cụ bà, cụ ông miền bắc cả ngàn năm nay: “ Con niệm Nam A Di Đà Phật”. Thích Giác
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/77D649_suy_tu_ve_van_nan_loai_tang_ra_khoi_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiếng niệm Phật đỡ nâng
Tiếng niệm Phật đỡ nâng 21/12/2012 09:46 (GMT+7) Số lượt xem: 23114Kích cỡ chữ: GN - Khi phải đơn độc chịu đau đớn, chịu sợ hãi, thì chỉ có tiếng niệm Phật cho họ vịn vào. Tôi theo pháp tu Tịnh độ, thường xuyên niệm Nam- A Di Đà Phật, và hay khuyên mọi người nhớ ... Đức Phật để vãng sanh, hoặc tái sanh vào một kiếp mới an lành. Nam- A Di Đà Phật. Nam- A Di
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/527610_tieng_niem_phat_do_nang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích: Bách tuế Vinh Thọ Chí Khánh
Sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám Hà Nam, Xuân Nhâm Thìn 2012 năm nay Tròn 100 tuổi. Nam A Di Đà Phật, Nam A Di Đà Phật, Nam A Di Đà Phật. Kính bạch các chư tôn Hòa Thượng, Đại
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76C003_truong_lao_ht_thich_thanh_bich_bach_tue_vinh_tho_chi_khanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta
niệm “Nam A Di Đà Phật” hay đọc kinh A Di Đà mà không cần nương tựa vào bậc thầy hay bậc thiện tri thức ... niệm trọn lành một câu Phật hiệu “Nam A Di Đà Phật” mà mong niệm được 10 niệm lúc lâm chung. Lại nữa, lúc lâm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/76C641_hay_song_voi_phat_a_di_da_trong_moi_chung_ta.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức cúng lễ Giao thừa Xuân Nhâm Thìn 2012
phần,Mừng rước lễ sanh thần. (giờ giáng sinh)Nam Từ Thị Di Lặc Phật. (3 lần) - TỤNG CHÚ TIÊU TAI :Nam tam ... phương Phật bảo hào quang sáng ngời.Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ : Nam Tận Hư Không
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/525242_nghi_thuc_cung_le_giao_thua_xuan_nham_thin_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đài Loan: Đại lễ Lạc thành Kỷ Niệm Quán Phật Đà
Quán Phật Đà, khách du lịch sẽ đem đến rất nhiều lợi ích cho những danh lam thắng cảnh tại miền Nam Đài Loan.Phía Đại Lục nhận lời mời ... gian, Hồ Nam; nghìn vạn chư tăng cung nghinh xá lợi Phật và lễ an vị; Đại lễ lạc thành Kỷ Niệm Quán Phật Đà; lễ khai quang; lễ
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/73D240_dai_loan_dai_le_lac_thanh_ky_niem_quan_phat_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
. Quán Thế Âm Bồ tát cùng Đại Thế Chí Bồ tát là 2 vị bồ tát đứng hầu Đức Phật Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế gian thường gọi ... Sư, khi lâm chung sẽ được các vị Bồ tát tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Hễ có chúng sanh nào gặp các khổ nạn, nếu nhớ niệm
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: