Kết quả 31 - 40 của 5106 các kết quả có nội dung Nam mô A Di Đà Phật,. (3,4102 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát
Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát 01/10/2012 08:55 (GMT+7) Số lượt xem: 14188Kích cỡ chữ: Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5A524B_su_tich_phat_a_di_da_va_bay_vi_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN
Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN Huệ Minh 25/09/2011 21:04 (GMT+7) Số lượt xem: 229409Kích cỡ chữ: Là Phật tử Đông độ - phương Đông, nhất là ở VN, ai cũng biết 6 chữ “Nam A Di Đà Phật” là tông chỉ, là cốt lõi, là Tam Bảo ... cách bắt chước cách niệm Phật của các cụ bà, cụ ông miền Bắc cả ngàn năm nay: “Con niệm Nam A Di Đà Phật”, được trang
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/53C608_tu_a_mi_da_phat_lai_nghi_them_ve_van_nan_cua_phat_giao_vn.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH ( tự phát)”
biết về giáo lý Đạo Phật như cho rằng niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật mau vãng sanh hơn niệm 6 chữ Nam A Di Đà Phật truyền thống xưa nay, với cách lừa gạt của tổ chức này tuyên bố: “ Nhóm của họ hộ niệm cho người chết bất
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/76C443_thong_bao________vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH ( tự phát)”
biết về giáo lý Đạo Phật như cho rằng niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật mau vãng sanh hơn niệm 6 chữ Nam A Di Đà Phật truyền thống xưa nay, với cách lừa gạt của tổ chức này tuyên bố: “ Nhóm của họ hộ niệm cho người chết bất
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/76C443_thong_bao________vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát ”
biết về giáo lý Đạo Phật như cho rằng niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật mau vãng sanh hơn niệm 6 chữ Nam A Di Đà Phật truyền thống xưa nay, với cách lừa gạt của tổ chức này tuyên bố: “ Nhóm của họ hộ niệm cho người chết bất
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/76C443_thong_bao________vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát ”
biết về giáo lý Đạo Phật như cho rằng niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật mau vãng sanh hơn niệm 6 chữ Nam A Di Đà Phật truyền thống xưa nay, với cách lừa gạt của tổ chức này tuyên bố: “ Nhóm của họ hộ niệm cho người chết bất
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/76C443_thong_bao________vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát .
biết về giáo lý Đạo Phật như cho rằng niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật mau vãng sanh hơn niệm 6 chữ Nam A Di Đà Phật truyền thống xưa nay, với cách lừa gạt của tổ chức này tuyên bố: “ Nhóm của họ hộ niệm cho người chết bất
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/76C443_thong_bao_______vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát .
biết về giáo lý Đạo Phật như cho rằng niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật mau vãng sanh hơn niệm 6 chữ Nam A Di Đà Phật truyền thống xưa nay, với cách lừa gạt của tổ chức này tuyên bố: “ Nhóm của họ hộ niệm cho người chết bất
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/76C443_thong_bao_______vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bức ảnh lay động trái tim
Đà Phật", "Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật"...Một số thành viên tham gia Facebook cho rằng: "Like (quan tâm) hoặc comment ... Bức ảnh lay động trái tim 16/03/2013 08:19 (GMT+7) Số lượt xem: 17111Kích cỡ chữ: GNO - Đó là bức ảnh tả một học trò - "họa sĩ nhí" vẽ chân dung Đức Phật bằng phấn trên nền bảng đen được địa chỉ Facebook Sư ơi con đã hiểu đăng ngày 11-3-2013. Bức ảnh thu hút cộng đồng mạng Facebook khi ghé vào Sư
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/giao-duong-con-tre/52F653_buc_anh_lay_dong_trai_tim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đến chùa cúng, khấn thế nào để sở cầu như nguyện
khấn Đức Ông - Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt) Nam A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy) Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập ... gì cũng thành. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy) 2. Văn khấn Đức
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/77F650_den_chua_cung_khan_the_nao_de_so_cau_nhu_nguyen.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: