Kết quả 21 - 30 của 5106 các kết quả có nội dung Nam mô A Di Đà Phật,. (3,2132 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - A Di Đà Phật - Âm ba vi diệu nhất
gặp nhau rồi tha hồ mà niệm Phật. - Đừng vòng vo! Lắng nghe đây: Nam- A Di Đà Phật, Nam-… Thật ... A Di Đà Phật - Âm ba vi diệu nhất 16/12/2012 18:00 (GMT+7) Số lượt xem: 66507Kích cỡ chữ: Bạn tu có thích nghe tui niệm Phật không? Giọng của tui ngân vang cao lắm! Cho nên tui thường hay tụng “tiếp hơi” cho bác chủ lễ. Chúng tôi thường xưng hô hai tiếng “bạn tu” khi nói chuyện điện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/727651_a_di_da_phat__am_ba_vi_dieu_nhat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - A Di Đà, Quán Thế Âm - Hai vị Phật trong tâm thức người Việt
người già khi có chuyện gì giật mình thường Phật hay A Di Đà Phật. Hoặc là khi gặp nhau, người Phật tử chắp ... A Di Đà, Quán Thế Âm - Hai vị Phật trong tâm thức người Việt Ngô Khắc Tài 12/12/2011 16:51 (GMT+7) Số lượt xem: 103057Kích cỡ chữ: Nếu không có căn duyên đến chùa để trở thành tu sĩ có nhiều thì giờ ngồi tĩnh tâm thiền định. Người đời bận rộn với cuộc sống chưa đủ duyên vô chùa thì sự tu tập
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/56D208_a_di_da_quan_the_am__hai_vi_phat_trong_tam_thuc_nguoi_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm Phật A Di Đà hay Phật A Mi Đà Đúng Hơn?
đồ nói chung xưa nay đã quen xưng trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là "Nam A Di Đà Phật", và các ... danh hiệu là Nam A Di Đà Phật và đã được kết quả bao nhiêu chớ đâu phải là sai mà phải cải đổi danh hiệu của Phật A Di
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/57C401_niem_phat_a_di_da_hay_phat_a_mi_da_dung_hon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
âm bồ tát (21 tiếng đến 49 tiếng rồi lạy 3 lạy). Nam A di đà phật (như trên). 6. trì chú Nam Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni : Nam hát ra đát na đá ra dạ da. Nam
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
A di đà phật (như trên). sáu, trì chú Nam Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát (3 lần). Thiên thủ ... . Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?
A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật? 07/10/2011 09:22 (GMT+7) Số lượt xem: 155540Kích cỡ chữ: Vài năm qua trên báo chí và sách vở xuất hiện một số thảo luận về câu niệm (Nam ) A Di Đà Phật hay (Nam ) A Mi Đà Phật. Có ... viết trên mạng Thư Viện Hoa Sen (21-6-2011). Phần này chú trọng đến sự khác biệt ngữ âm giữa Di (trong A Di Đà Phật) và
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56540A_a_di_da_phat_hay_a_mi_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ Thuật Mạn Đà La
La Phật Quán Thế Âm thì trung ương sẽ là vị Hộ Phật Quán Thế Âm thị hiện dưới dạng của giáo chủ Liên Hoa Bộ là đức Phật A Di Đà ... Giáo sử dụng Mạn Đà La như một đàn tràng bày các lễ vật cho nghi thức cúng dường, hành lễ, tu luyện... Mật Giáo thiết lập Mạn Đà La để
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/76C009_nghe_thuat_man_da_la.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đắm say với thắng cảnh nơi phát tích Phật giáo Việt
gắn với huyền tích “Từ Thức gặp tiên” và tích Phật A Di Đà xuất hiện. Năm 1066, vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072) cho xây dựng tòa bảo tháp kì vĩ, cao khoảng 40m bên sườn núi. Tương truyền, khi tòa tháp đổ, bên trong lộ ra một pho tượng Phật A di đà tạc bằng đá xanh nguyên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/53C240_dam_say_voi_thang_canh_noi_phat_tich_phat_giao_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kẹo Di Đà ngày xưa
tới như những đứa con ngóng mẹ về chợ. Điều kiện để được một viên kẹo là phải biết niệm Phật. Mỗi câu “Nam A Di Đà Phật ... nó chen hàng… thằng kia niệm láo…. Nó niệm chưa hết câu cụ ạ… cụ ơi… Nam A Di Đà PhậtPhật
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/7F5052_keo_di_da_ngay_xua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời khai mạc lễ kính mừng PHẬT A DI ĐÀ Thị hiện GIÁNG SINH
Lời khai mạc lễ kính mừng PHẬT A DI ĐÀ Thị hiện GIÁNG SINH 18/11/2011 20:23 (GMT+7) Số lượt xem: 61348Kích cỡ chữ: Lời khai mạc lễ kính mừng PHẬT A DI ĐÀ Thị hiện GIÁNG SINH Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư ... hành lễ kỷ niệm ngày đức Phật A Di Đà thị hiện Giáng Sinh, thật trang nghiêm long trọng. Normal 0 false false
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/57C40A_loi_khai_macle_kinh_mung_phat_a_di_da_thi_hien_giang_sinh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: